DARABHATÖBB függvény

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

Szintaxis

DARABHATÖBB(tartomány1; feltétel1 [; tartomány2; feltétel2 [; ...]])

tartomány1 - kötelező argumentum. Cellatartomány, nevesített tartomány neve, illetve oszlop- vagy sorcímke lehet, amely az illeszkedő feltételek számolásához és kereséséhez használandó értékeket tartalmazza.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Figyelmeztetés ikon

Range1, Range2, ... and Criterion1, Criterion2, ... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.


Jegyzet ikon

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

Figyelmeztetés ikon

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).


Jegyzet ikon

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Példák

Figyelje meg a következő táblázatot

A

B

C

1

Termék neve

Eladások

Bevétel

2

tollbetét

20

65

3

toll

35

85

4

jegyzőkönyv

20

190

5

könyv

17

180

6

tolltartó

nem

nem


Figyelmeztetés ikon

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Egyszerű használat

=DARABHATÖBB(B2:B6;">=20")

Megszámolja a B2:B6 tartomány azon sorait, amelyek nagyobbak, vagy egyenlőek 20-szal. A visszaadott érték 3, mert az 5. és 6. sor nem teljesíti a feltételt.

=DARABHATÖBB(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Megszámolja azon sorokat, amelyek a C2:C6 tartományban nagyobbak vagy egyelőek 70-nel, és a B2:B6 tartományban nagyobbak, vagy egyenlőek 20-szal. A visszaadott érték 2, mert a 2., 5. és 6. sorok nem teljesítik legalább az egyik feltételt.

Reguláris kifejezések és beágyazott függvények használata

=DARABHATÖBB(B2:B6;"[:alpha:]*")

Megszámolja a B2:B6 tartomány azon sorait, amelyek csak betűket tartalmaznak. A visszaadott érték 1, mert csak a 6. sor teljesíti a feltételt.

=DARABHATÖBB(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Megszámolja a B2:B6 tartomány azon sorait, amelyek nem a maximális vagy minimális értéket tartalmazzák. A visszaadott érték 2, mert a 3., 5. és 6. sor nem teljesíti legalább az egyik feltételt.

=DARABHATÖBB(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Megszámolja azok sorok számát, amelyek megfelelnek az A2:A6 tartomány "toll" kezdetű celláinak, és a B2:B6 tartomány összes cellájának a maximum kivételével. A visszatérési értéke 1, mert csak a második sor teljesíti az összes feltételt.

Hivatkozás cellára feltételként

Ha egyszerűen szeretne feltételt módosítani, akkor érdemes egy külön cellában megadni, és erre a cellára mutató hivatkozást használni a DARABHATÖBB függvény feltételében. A fenti függvény például átírható a következőképpen:

=DARABHATÖBB(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ha E2 = toll, akkor a függvény az 1 értéket adja vissza, mert a cellahivatkozás az értékével lesz helyettesítve, és a fenti függvényként működik.

Open file with example: