ÁTLAGHATÖBB függvény

Visszaadja egy tartomány több feltételnek megfelelő összes cellájának számtani közepét. Az ÁTLAGHATÖBB függvény összeadja a logikai teszteknek megfelelő összes találatot, és elosztja ezt az összeget a kiválasztott értékek számával.

Szintaxis

AVERAGEIFS(Func_Range; Range1; Criterion1 [ ; Range2; Criterion2 [;...]]))

Func_range – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the mean.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Figyelmeztetés ikon

Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.


Jegyzet ikon

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

Figyelmeztetés ikon

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).


Jegyzet ikon

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Példák

Figyelje meg a következő táblázatot

A

B

C

1

Termék neve

Eladások

Bevétel

2

tollbetét

20

65

3

toll

35

85

4

jegyzőkönyv

20

190

5

könyv

17

180

6

tolltartó

nem

nem


Figyelmeztetés ikon

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Egyszerű használat

=ÁTLAGHATÖBB(B2:B6;B2:B6;">=20")

Kiszámítja a B2:B6 tartomány azon értékeinek átlagát, amelyek nagyobbak, vagy egyenlőek 20-szal. A visszaadott érték 25, mert az 5. sor nem vesz részt a számításban.

=ÁTLAGHATÖBB(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Kiszámítja a C2:C6 tartomány 70-nél nagyobb értékeinek átlagát, amelyek megfelelnek a B2:B6 20-nál nagyobb vagy egyenlő értéket tartalmazó celláinak. Visszatérési értéke 137,5, mert a második és ötödik sorok nem teljesítenek legalább egy feltételt.

Reguláris kifejezések és beágyazott függvények használata

=ÁTLAGHATÖBB(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Kiszámítja a C2:C6 tartomány azon értékeinek átlagát, amelyek megfelelnek a B2:B6 tartomány értékeinek, a minimális és maximális értékek kivételével. A visszatérési értéke 127,5, mert a harmadik és ötödik sorok nem teljesítenek legalább egy feltételt.

=ÁTLAGHATÖBB(C2:C6;A2:A6;"toll.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Kiszámítja a C2:C6 tartomány értékeinek átlagát, amelyek megfelelnek az A2:A6 tartomány "toll" kezdetű celláinak, és a B2:B6 tartomány összes cellájának a maximum kivételével. A visszatérési értéke 65, mert csak a második sor teljesíti az összes feltételt.

Hivatkozás cellára feltételként

Ha egyszerűen szeretne feltételt módosítani, akkor érdemes egy külön cellában megadni, és erre a cellára mutató hivatkozást használni az ÁTLAGHATÖBB függvény feltételében. A fenti függvény például átírható a következőképpen:

=ÁTLAGHATÖBB(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ha E2 = toll, akkor a függvény a 65 értéket adja vissza, mert a cellahivatkozás az értékével lesz helyettesítve.

Open file with example: