Figyelmeztetés hibára

A cellába érvénytelen adat bevitelekor megjelenítendő hibaüzenet adható meg.

Egy makrót is elindíthat a hibaüzenettel. Ezen oldal alján található egy példamakró.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


Hibaüzenet megjelenítése érvénytelen érték bevitele esetén.

Megjeleníti a Tartalom részbe beírt hibaüzenetet, ha érvénytelen adatot írnak be egy cellába. Ha engedélyezve van, az érvénytelen érték beírásának megelőzése céljából megjelenik az üzenet.

Mindkét esetben, ha a „Leállítás” lehetőséget választja, az érvénytelen érték törlődik, és helyette újra az előző érték jelenik meg a cellában. Ugyanez vonatkozik azon esetekre, amikor a „Figyelmeztetés”, illetve az „Információk” párbeszédablakokat a Mégse gomb segítségével bezárja. Ha a párbeszédablakokat az OK gomb megnyomásával zárja be, akkor az érvénytelen bejegyzés nem törlődik.

Tartalom

Művelet

Válassza ki a cellába érvénytelen adat kerülése esetén végrehajtani kívánt műveletet. A „Leállítás” művelet visszautasítja az érvénytelen bejegyzést, és megjelenít egy párbeszédablakot, amelyet az OK gombbal kell bezárni. A „Figyelmeztetés”, illetve az „Információk” műveletek olyan párbeszédablakot jelenítenek meg, amelyet az OK, illetve a Mégse gomb segítségével zárhat be. Az érvénytelen bejegyzés csak akkor kerül visszautasításra, ha a Mégse gombra kattint.

Tallózás

Megnyitja a Makró párbeszédablakot, ebben kiválaszthatja azt a makrót, amely érvénytelen értékek cellába kerülésekor indul el. A makró a hibaüzenet megjelenítése után kerül lefuttatásra.

Cím

Írja be a cellában az érvénytelen adat megadásakor megjeleníteni kívánt makró vagy hibaüzenet címét.

Hibaüzenet

Írja be a cellába érvénytelen adat kerülése esetén megjeleníteni kívánt üzenetet.

Példamakró:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function