Feltételek

Adja meg a kijelölt cellák érvényesítési szabályait.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Például olyan feltételeket adhat meg, mint: „1 és 10 közötti számok” vagy „20 karakternél nem hosszabb szövegek”.

Engedélyezés

Kattintson a kijelölt cellák egy érvényesítési beállítására.

A következő feltételek érhetőek el:

Feltétel

Hatás

Összes érték

Nincs korlátozás.

Egész számok

Csak az egész számok felelnek meg a feltételnek.

Decimális

Minden szám megfelel a feltételnek.

Dátumsorozat

Minden szám megfelel a feltételnek. A beírt értékek a párbeszédablak soron következő hívásakor ennek megfelelően kerülnek formázásra.

Idő

Minden szám megfelel a feltételnek. A beírt értékek a párbeszédablak soron következő hívásakor ennek megfelelően kerülnek formázásra.

Cellatartomány

Csak egy cellatartományban megadott értékeket engedélyez. A cellatartomány explicit módon, névvel jelölt adatbázis-tartományként vagy névvel jelölt tartományként adható meg. A tartomány egy oszlopnyi vagy egy sornyi cellából állhat. Ha oszlopok és sorok tartományát adja meg, csak az első oszlop lesz felhasználva.

Lista

Csak egy listában megadott értékeket és karakterláncokat engedélyez. A karakterláncok és az értékek keverhetők. A számok az értékükön kerülnek beszámításra, vagyis ha a listába 1-et ír, akkor a 100% is érvényes lesz.

Szöveghossz

Bejegyzések, amelyek hossza megfelel a feltételnek.


Üres cellák engedélyezése

Az Eszközök - Detektív - Érvénytelen adatok megjelölése lehetőséggel együtt ez megadja, hogy az üres cellák érvénytelen adatként (letiltva) vagy nem (engedélyezve) jelennek-e meg.

Lehetséges értékek megjelenítése

Felsorolja a választható érvényes karakterláncokat vagy értékeket. A lista a cella kiválasztásával és a +D megnyomásával is megnyitható.

Növekvő sorrendű rendezés

Növekvő sorrendbe rendezi a lehetséges értékek listáját, és kiszűri az azonos elemeket. Ha nincs bejelölve, az adatforrás sorrendje lesz alapul véve.

Forrás

Adja meg az érvényes értékeket vagy szöveget tartalmazó cellatartományt.

Bejegyzések

Adja meg az érvényes értékekként vagy karakterláncokként elfogadott bejegyzéseket.

Adat

Válassza ki a használni kívánt összehasonlító operátort. A rendelkezésre álló operátorok az Engedélyezés listában megjelölt beállítástól függnek. Ha a „között”, illetve a „nincs közötte” beállítást jelöli ki, akkor a Minimum és a Maximum beviteli mezők jelennek meg. Egyébként csak a Minimum, a Maximum, illetve az Érték beviteli mező jelenik meg.

Value

Írja be az Engedélyezés mezőben kijelölt adatérvényességi ellenőrzésre vonatkozó értéket.

Minimum

Írja be az Engedélyezés listában választott adatérvényességi ellenőrzéshez a legkisebb megengedett értéket.

Maximum

Írja be az Engedélyezés listában választott adatérvényességi ellenőrzéshez a legnagyobb megengedett értéket.