Statisztikai függvények - ötödik rész

SKEWP

Egy eloszlás torzulását számítja ki egy véletlen változó sokaságának használatával.

Szintaxis

SKEWP(Number1; Number2; ...; Number30)

A szám_1; szám_2; ...szám_30 numerikus értékek vagy tartományok (legfeljebb 30).

Egy eloszlás torzulását számítja ki egy véletlen változó sokaságának, azaz lehetséges kimeneteinek használatával. A sorozatnak legalább három számot kell tartalmaznia.

Jegyzet ikon

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Példák

A SKEWP(2;3;1;6;8;5) értéke 0,2828158928

A SKEWP(A1:A6) eredménye 0,2828158928, ha az A1:A6 tartomány tartalma: {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Number1; Number2) always returns zero, if Number1 and Number2 results in two numbers.

A SKEWP(szám1) a Hiba:502 (érvénytelen argumentum) üzenetet adja, ha a szám1 egy számot eredményez, mert a SKEWP nem számítható ki egy értékkel.

ELŐREJELZÉS

Jövőbeli értékeket extrapolál létező x és y értékek alapján.

Szintaxis

ELŐREJELZÉS(érték; y_adatok; x_adatok)

Az érték azon x érték, amelyre vonatkozóan a lineáris regresszión elhelyezkedő y értéket meg kívánja kapni.

Az y_adatok az ismert y-okat tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Az x_adatok az ismert x-eket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Példa

Az =ELŐREJELZÉS(50;A1:A50;B1;B50) képlet az X=50 értékre várt Y értéket adja vissza, ha a hivatkozásokban megadott X és Y értékek között lineáris összefüggés van.

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS

Jövőbeli értékeket extrapolál létező x és y értékek alapján.

Szintaxis

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS(érték; y_adatok; x_adatok)

Az érték azon x érték, amelyre vonatkozóan a lineáris regresszión elhelyezkedő y értéket meg kívánja kapni.

Az y_adatok az ismert y-okat tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Az x_adatok az ismert x-eket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Példa

Az =ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS(50;A1:A50;B1;B50) képlet az X=50 értékre várt Y értéket adja vissza, ha a hivatkozásokban megadott X és Y értékek között lineáris összefüggés van.

FERDESÉG

Kiszámítja egy eloszlás torzulását.

Szintaxis

SKEW(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Példa

A =FERDESÉG(A1:A50) képlet a hivatkozott adatokra vonatkozó ferdeségértékét számítja ki.

INVERZ.STNORM

Kiszámítja a standardizált normál kumulatív eloszlás inverzét.

Szintaxis

INVERZ.STNORM(szám)

A szám az a valószínűség, amelyre vonatkozóan az inverz standardizált normál eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

A =INVERZ.STNORM(0,908789) képlet eredménye 1,3333.

INVERZ.T

Kiszámítja a t-eloszlás inverzét.

Szintaxis

INVERZ.T(szám; szabadsági_fok)

A szám a kétoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

Az =INVERZ.T(0,1;6) képlet eredménye 1,94.

MEREDEKSÉG

Kiszámítja a lineáris regressziós egyenes meredekségét. A meredekség az x és y értékek által meghatározott adatpontokhoz van kiszámítva.

Szintaxis

MEREDEKSÉG(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok az Y adatok tömbje vagy mátrixa.

Az x_adatok az X adatok tömbje vagy mátrixa.

Példa

=MEREDEKSÉG(A1:A50;B1:B50)

NORM.S.ELOSZLÁS

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást. Az eloszlás átlaga nulla, és szórása egy.

Szintaxis

NORM.S.ELOSZLÁS(szám; kumulatív)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál kumulatív eloszlás kiszámításra kerül.

A kumulatív 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

Példák

A =NORM.S.ELOSZLÁS(1;0) képlet eredménye 0,419707245.

A =NORM.S.ELOSZLÁS(1;1) eredményül 0,8413447461-et ad. A standard normális eloszlás görbéje alatt az X = 1 értéktől balra található terület 84%-a a teljes területnek.

NORM.S.INVERZ

Kiszámítja a standardizált normál kumulatív eloszlás inverzét.

Szintaxis

NORM.S.INVERZ(szám)

A szám az a valószínűség, amelyre vonatkozóan az inverz standardizált normál eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

A =NORM.S.INVERZ(0,908789) képlet eredménye 1,333334673.

NORMALIZÁLÁS

Egy véletlen számot normalizált értékűvé alakít.

Szintaxis

NORMALIZÁLÁS(szám; középérték; szórás)

A szám a standardizálni kívánt érték.

A középérték az eloszlás aritmetikai közepe.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

Példa

A =NORMALIZÁLÁS(11;10;1) képlet eredménye 1. Egy normális eloszlás 11-es értéke, ha a középérték 10 és a szórás 1, annyival van a 10-es középérték felett, mint ahogy az 1 felette van a standard normális eloszlás középértékének.

RANG.EGY

Egy adattömbben levő adott érték statisztika rangját határozza meg. Ha a listában vannak duplikált elemek, akkor ezek rangja azonos lesz.

Jegyzet ikon

A RANG.ÁTL és a RANG.EGY között akkor van különbség, ha a listában vannak duplikált elemek. A RANG.EGY függvény az alacsonyabb rangot adja vissza, míg a RANG.ÁTL függvény az átlagos rangot adja vissza.


Szintaxis

RANG.EGY(érték; adatok; típus)

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Példa

A =RANG.EGY(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

RANG.ÁTL

Egy adattömbben levő adott érték statisztika rangját határozza meg. Ha a listában vannak duplikált elemek, akkor az eredmény az átlagos rang lesz.

Jegyzet ikon

A RANG.ÁTL és a RANG.EGY között akkor van különbség, ha a listában vannak duplikált elemek. A RANG.EGY függvény az alacsonyabb rangot adja vissza, míg a RANG.ÁTL függvény az átlagos rangot adja vissza.


Szintaxis

RANG.ÁTL(érték; adatok; típus)

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Példa

A =RANG.AVG(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

SORSZÁM

A szám egy mintában vett rangját számítja ki.

Szintaxis

SORSZÁM(érték; adatok; típus)

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Példa

A =SORSZÁM(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

SQ

Kiszámítja a mintaátlagtól való eltérések négyzetösszegét.

Szintaxis

DEVSQ(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample.

Példa

=SQ(A1:A50)

STHIBAYX

Kiszámítja a regresszió minden x pontjához tartozó becsült y érték standard hibáját.

Szintaxis

STHIBAYX(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok az Y adatok tömbje vagy mátrixa.

Az x_adatok az X adatok tömbje vagy mátrixa.

Példa

=STHIBAYX(A1:A50;B1:B50)

STNORMELOSZL

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást. Az eloszlás átlaga nulla, és szórása egy.

Ez GAUSS(x)=STNORMELOSZL(x)-0,5

Szintaxis

STNORMELOSZL(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál kumulatív eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

A =STNORMELOSZL(1) eredményül 0,84-et ad. A standard normális eloszlás görbéje alatt az X = 1 értéktől balra található terület 84%-a a teljes területnek.

SZÓR.M

Kiszámítja a szórást a sokaságból vett minta alapján.

Szintaxis

STDEV.S(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample of the population.

Példa

A =SZÓR.M(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓR.S

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Szintaxis

STDEV.P(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Példa

A =SZÓR.S(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓRÁS

Minta alapján becslést ad a szórásra.

Szintaxis

STDEV(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.

Példa

A =SZÓRÁS(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

SZÓRÁSA

Kiszámítja a szórást, minta alapján történő becsléssel.

Szintaxis

STDEVA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing a sample derived from an entire population. Text has the value 0.

Példa

A =SZÓRÁSA(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

SZÓRÁSP

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Szintaxis

STDEVP(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Példa

A =SZÓRÁSP(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓRÁSPA

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Szintaxis

STDEVPA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing an entire population. Text has the value 0.

Példa

A =SZÓRÁSPA(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

T.ELOSZL

Kiszámítja a t-eloszlást.

Szintaxis

T.ELOSZL(szám; szabadsági_fok; kumulatív)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

A kumulatív = 0 vagy HAMIS a valószínűségsűrűség-függvényt adja vissza, az 1 vagy IGAZ a kumulatív eloszlásfüggvényt adja vissza.

Példa

A =T.ELOSZL(1; 10; IGAZ) képet eredménye 0,8295534338.

T.ELOSZLÁS

Kiszámítja a t-eloszlást.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS(szám; szabadsági_fok; mód)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

Példa

=T.ELOSZLÁS(12; 5; 1)

T.ELOSZLÁS.2SZ

Kiszámítja a kétoldalas Student-féle t-eloszlást, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS.2SZ(szám; szabadsági_fok)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.ELOSZLÁS.2SZ(1; 10) képlet eredménye 0,3408931323.

T.ELOSZLÁS.JOBB

Kiszámítja a jobb oldalas Student-féle t-eloszlást, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS.JOBB(szám; szabadsági_fok)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.ELOSZLÁS.JOBB(1; 10) képlet eredménye 0,1704465662.

T.INVERZ

Kiszámítja a t-eloszlás egyoldalas inverzét.

Szintaxis

T.INVERZ(szám; szabadsági_fok)

A szám az egyoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.INVERZ(0,1;6) képlet eredménye -1,4397557473.

T.INVERZ.2SZ

Kiszámítja a kétoldalas Student-féle t-eloszlás inverzét, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

Szintaxis

T.INVERZ.2SZ(szám; szabadsági_fok)

A szám a kétoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.INVERZ.2SZ(0,25; 10) képlet eredménye 1,221255395.

T.PRÓB

Kiszámítja a Student-féle t-próba valószínűségi értékét.

Szintaxis

T.PRÓB(adatok_1; adatok_2; mód; típus)

Az adatok_1 az első rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

Az adatok_2 a második rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

A típus a végrehajtani kívánt t-próba típusa. A típus = 1 párosítottat jelent. A típus = 2 két mintát, egyenlő szórásnégyzetet (állandó feltételes eloszlású) jelent. A típus = 3 két mintát, eltérő szórásnégyzetet (véletlen mennyiségtől függő) jelent.

Példa

=T.PRÓB(A1:A50;B1:B50;2;2)

T.PRÓBA

Kiszámítja a Student-féle t-próba valószínűségi értékét.

Szintaxis

T.PRÓBA(adatok_1; adatok_2; mód; típus)

Az adatok_1 az első rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

Az adatok_2 a második rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

A típus a végrehajtani kívánt t-próba típusa. A típus = 1 párosítottat jelent. A típus = 2 két mintát, egyenlő szórásnégyzetet (állandó feltételes eloszlású) jelent. A típus = 3 két mintát, eltérő szórásnégyzetet (véletlen mennyiségtől függő) jelent.

Példa

=T.PRÓBA(A1:A50;B1:B50;2;2)

VALÓSZÍNŰSÉG

Kiszámítja egy értéktartomány értékeinek két korlát közé esésének valószínűségét. Ha nem ad meg végértéket, akkor a függvény a valószínűséget úgy számítja ki, hogy a kezdőértékkel megegyező adatok valószínűségeit összeadja.

Szintaxis

VALÓSZÍNŰSÉG(adatok; valószínűség; kezdőérték; végérték)

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A valószínűség a vonatkozó valószínűségeket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A kezdőérték azon tartomány kezdőértéke, amely valószínűségeit összegezni kívánja.

End (optional) is the end value of the interval whose probabilities are to be summed. If this parameter is missing, the probability for the Start value is calculated.

Példa

A =VALÓSZÍNŰSÉG(A1:A50;B1:B50;50;60) megadja azt a valószínűséget, hogy az A1:A50 cellatartomány értékei 50 és 60 között vannak. Minden A1:A50 tartományban levő értéknek van valószínűsége a B1:B50 tartományban.

VAR

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre.

Szintaxis

VAR(Number1 ; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.

Példa

=VAR(A1:A50)

VAR.M

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre.

Szintaxis

VAR.S(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.

Példa

=VAR.M(A1:A50)

VAR.S

Egy statisztikai sokaság szórásnégyzetét számítja ki.

Szintaxis

VAR.P(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Példa

=VAR.P(A1:A50)

VARA

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre. A szövegeket nullának értelmezi.

Szintaxis

VARA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing a sample derived from an entire population. Text has the value 0.

Példa

=VARA(A1:A50)

VARIÁCIÓK

Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétlés nélküli permutációk számát.

Szintaxis

VARIÁCIÓK(szám_1; szám_2)

A szám_1 az összes objektum száma.

A szám_2 az egyes permutációkban szereplő objektumok száma.

Példa

A =VARIÁCIÓK(6;3) képlet eredménye 120. 120 különböző lehetőség van 3 kártya kihúzására egy hatos pakliból, ha a sorrend is számít.

VARIÁCIÓK.ISM

Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétléses permutációk számát.

Szintaxis

VARIÁCIÓK.ISM(szám_1; szám_2)

A szám_1 az összes objektum száma.

A szám_2 az egyes permutációkban szereplő objektumok száma.

Példa

Hányféleképpen tud kiválasztani 2 objektumot 11 közül?

Az =VARIÁCIÓK.ISM(11;2) eredményül 121-et ad.

Az =VARIÁCIÓK.ISM(6;3) képlet eredménye 216. 216 különböző lehetőség van 3 kártya kihúzására egy hatos pakliból, ha a sorrend számít, és ha a húzás után a kihúzott kártyát visszatesszük a pakliba.

VARP

Egy statisztikai sokaság szórásnégyzetét számítja ki.

Szintaxis

VARP(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Példa

=VARP(A1:A50)

VARPA

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórásnégyzetet. Szöveges mezők 0 értékkel számítanak.

Szintaxis

VARPA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing an entire population.

Példa

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Kiszámítja a Weibull-eloszlás értékeit.

A Weibull-eloszlás egy folytonos valószínűségeloszlás, amelynek két paramétere van, az alfa > 0 (alak) és béta > 0 (skála).

Ha c értéke 0, akkor a WEIBULL a sűrűségfüggvényt számítja ki.

Ha c értéke 1, akkor a WEIBULL az eloszlásfüggvényt számítja ki.

Szintaxis

WEIBULL(szám; alfa; béta; c)

A szám azon érték, amelyre ki kívánja számítani a Weibull-eloszlást.

Az alfa a Weibull-eloszlás alakparamétere.

A béta a Weibull-eloszlás skálaparamétere.

A c a függvény típusát jelzi.

Példa

A =WEIBULL(2;1;1;1) képlet eredménye 0,86.

See also the Wiki page.

WEIBULL.DIST

Kiszámítja a Weibull-eloszlás értékeit.

A Weibull-eloszlás egy folytonos valószínűségeloszlás, amelynek két paramétere van, az alfa > 0 (alak) és béta > 0 (skála).

Ha c értéke 0, akkor a WEIBULL.DIST a sűrűségfüggvényt számítja ki.

Ha c értéke 1, akkor a WEIBULL.DIST az eloszlásfüggvényt számítja ki.

Szintaxis

WEIBULL.DIST(szám; alfa; béta; c)

A szám azon érték, amelyre ki kívánja számítani a Weibull-eloszlást.

Az alfa a Weibull-eloszlás alakparamétere.

A béta a Weibull-eloszlás skálaparamétere.

A c a függvény típusát jelzi.

Példa

A =WEIBULL.DIST(2;1;1;1) képlet eredménye 0,8646647168.

See also the Wiki page.