Statisztikai függvények - harmadik rész

CSÚCSOSSÁG

Kiszámítja egy adathalmaz meredekségét (ehhez legalább 4 érték szükséges).

Szintaxis

KURT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numeric arguments or ranges representing a random sample of distribution.

Példa

=CSÚCSOSSÁG(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS

Kiszámítja a lognormális eloszlás inverzét.

Szintaxis

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS(szám; középérték; szórás)

A szám azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték a lognormális eloszlás számtani közepe.

A szórás a lognormális eloszlás szórása.

Példa

Az =INVERZ.LOG.ELOSZLÁS(0,05;0;1) képlet eredménye 0,1930408167.

KICSI

Kiszámítja egy adathalmaz k-adik legkisebb értékét.

Szintaxis

KICSI(adatok; rang)

Az adatok az adatokat tartalmazó cellatartomány.

A rang az érték rangsorolása.

Példa

A =KICSI(A1:C50;2) képlet az A1:C50 cellatartományon belüli második legkisebb értéket adja.

KORREL

Kiszámítja a két adathalmaz közti korrelációs együtthatót.

Szintaxis

KORREL(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Példa

A =KORREL(A1:A50;B1:B50) függvény kiszámítja a két adathalmaz közötti lineáris korreláció mértékét meghatározó korrelációs együtthatót.

KOVAR

Összepárosított eltérések szorzatának kovarianciáját számítja ki.

Szintaxis

KOVAR(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Példa

=KOVAR(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANCIA.M

Összepárosított eltérések szorzatának kovarianciáját számítja ki a sokaságból vett mintára.

Szintaxis

KOVARIANCIA.M(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Példa

=KOVARIANCIA.M(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANCIA.S

Összepárosított eltérések szorzatának kovarianciáját számítja ki a teljes sokaságra.

Szintaxis

KOVARIANCIA.S(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz.

Az adatok_2 a második adathalmaz.

Példa

=KOVARIANCIA.S(A1:A30;B1:B30)

KRITBINOM

Azt a legkisebb értéket adja eredményül, amely esetén a kumulatív binomiális eloszlás egy adott feltételnél nagyobb vagy egyenlő.

Szintaxis

KRITBINOM(kísérletek; sp; alfa)

A kísérletek az összes kísérletek száma.

Az sp a sikeresség valószínűsége egy kísérlet alkalmával.

Az alfa az elérni, illetve meghaladni kívánt valószínűségi küszöbérték.

Példa

A =KRITBINOM(100;0,5;0,1) képlet eredménye 44.

LOG.ELOSZLÁS

Kiszámítja a lognormális eloszlás értékeit.

Szintaxis

LOG.ELOSZLÁS(szám; középérték; szórás; kumulatív)

A szám azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan a lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték (opcionális) a standard logaritmikus eloszlás középértéke.

A szórás (opcionális) a standard logaritmikus eloszlás szórása.

A kumulatív (opcionális) = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a kumulatív = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

A =LOG.ELOSZLÁS(0,1;0;1) képlet eredménye 0,01.

LOGNORM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a lognormális eloszlás értékeit.

Szintaxis

LOGNORM.ELOSZLÁS(szám; középérték; szórás; kumulatív)

A szám (kötelező) azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan a lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték (kötelező) a standard logaritmikus eloszlás középértéke.

A szórás (kötelező) a standard logaritmikus eloszlás szórása.

A kumulatív (kötelező) = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a kumulatív = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

A =LOGNORM.ELOSZLÁS(0,1;0;1;1) képlet eredménye 0,0106510993.

LOGNORM.INVERZ

Kiszámítja a lognormális eloszlás inverzét.

Ez a függvény teljesen megegyezik az INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvénnyel, csak a más irodai csomagokkal való interoperabilitás miatt lett bevezetve.

Szintaxis

LOGNORM.INVERZ(szám; középérték; szórás)

A szám (kötelező) azon valószínűségi érték, amelyre vonatkozóan az inverz lognormális eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték (kötelező) a lognormális eloszlás számtani közepe.

A szórás (kötelező) a standard logaritmikus eloszlás szórása.

Példa

A =LOGNORM.INVERZ(0,05;0;1) képlet eredménye 0,1930408167.

MEGBÍZHATÓSÁG

Kiszámítja az (1-alfa) konfidenciaintervallumot a normál eloszláshoz.

Szintaxis

MEGBÍZHATÓSÁG(alfa; szórás; méret)

Az alfa a konfidenciaintervallum szintje.

A szórás a teljes sokaság szórása.

A méret a teljes sokaság mérete.

Példa

A =MEGBÍZHATÓSÁG(0,05;1,5;100) képlet eredménye 0,29.

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM

Kiszámítja az (1-alfa) konfidenciaintervallumot a normál eloszláshoz.

Szintaxis

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM(alfa; szórás; méret)

Az alfa a konfidenciaintervallum szintje.

A szórás a teljes sokaság szórása.

A méret a teljes sokaság mérete.

Példa

A =MEGBÍZHATÓSÁG.NORM(0,05;1,5;100) képlet eredménye 0,2939945977.

MEGBÍZHATÓSÁG.T

Kiszámítja az (1-alfa) konfidenciaintervallumot a Student-féle t-eloszláshoz.

Szintaxis

MEGBÍZHATÓSÁG.T(alfa; szórás; méret)

Az alfa a konfidenciaintervallum szintje.

A szórás a teljes sokaság szórása.

A méret a teljes sokaság mérete.

Példa

A =MEGBÍZHATÓSÁG.T(0,05;1,5;100) képlet eredménye 0,297632542.

NAGY

Kiszámítja egy adathalmaz k-adik legnagyobb értékét.

Szintaxis

NAGY(adatok; rang)

Az adatok az adatokat tartalmazó cellatartomány.

A rang az érték rangsorolása.

Példa

A =NAGY(A1:C50;2) képlet az A1:C50 cellatartományon belüli második legnagyobb értéket adja.