Kiegészítő függvények; Műszaki függvények listája - második rész

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Kiegészítő lehetőséget.


IMABS

Az eredmény egy komplex szám abszolút értéke.

Szintaxis

IMABS("komplex_szám")

A komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMABS("5+12j") a 13 értéket adja vissza.

IMCOS

Visszaadja egy komplex szám koszinuszát.

IMCOSH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus koszinuszát.

IMCOT

Visszaadja egy komplex szám kotangensét.

IMCSC

Visszaadja egy komplex szám koszekánsát.

IMCSCH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus koszekánsát.

IMSEC

Visszaadja egy komplex szám szekánsát.

IMSECH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus szekánsát.

IMSIN

Visszaadja egy komplex szám szinuszát.

IMSINH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus szinuszát.

IMTAN

Visszaadja egy komplex szám tangensét.

COMPLEX

Az eredmény egy komplex szám, amelyet a valós és a képzetes együtthatóból állít elő.

Szintaxis

COMPLEX(valós szám; képzetes rész; képzetes egység)

A valós szám a komplex szám valós része.

A képzetes rész a komplex szám képzetes része.

A képzetes egység két lehetőség közül az egyik lehet: „i” vagy „j”.

Példa

A =COMPLEX(3;4;"j") képlet eredménye a 3+4j érték.

CONVERT

Adott mértékegységbeli mennyiséget más mértékegységűre vált át. A mértékegységeket közvetlenül, idézőjelek között vagy hivatkozásként adja meg. Ha mértékegységet ír be egy cellába, annak meg kell felelnie a következő lista egyik elemének (a kis- és nagybetűk különböznek). Ha például egy kis l betűt (liter) akar beírni egy cellába, írjon be egy aposztrófot (') és közvetlenül utána az l betűt.

Tulajdonság

Egységek

Tömeg

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Hossz

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Idő

yr, day, hr, mn, sec, s

Nyomás

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Erő

N, dyn, dy, lbf, pond

Energia

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Teljesítmény

W, w, HP, PS

Térerősség

T, ga

Hőmérséklet

C, F, K, kel, Reau, Rank

Térfogat

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Terület

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Sebesség

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Információ

bit, byte


A félkövérrel szedett mértékegységeket megelőzheti egy karakter előtag a következő listából:

Előtag

Szorzó

Y (jotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hekto)

10^2

e (deka)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (mikro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (piko)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (jokto)

10^-24


Az információ egységei, a „bit” és a „byte” elé az IEC 60027-2 / IEEE 1541 szabvány szerinti előtagok is járulhatnak:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Jegyzet ikon

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

CONVERT(Number; "FromUnit"; "ToUnit")

A szám a konvertálandó szám.

Az ebből az a mértékegység, amelyből az átalakítás során konvertál.

Az ebbe az a mértékegység, amelybe az átalakítás során konvertál. A két mértékegységnek azonos típusba kell tartoznia.

Példák

=CONVERT(10;"HP";"PS") returns, rounded to two decimal places, 10.14. 10 HP equal 10.14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") returns, rounded to two decimal places, 6.21. 10 kilometers equal 6.21 miles. The k is the permitted prefix character for the factor 10^3.

FACTDOUBLE

Kiszámítja a szám dupla faktoriálisát.

Szintaxis

FACTDOUBLE(szám)

Kiszámítja a szám!!-t, azaz a szám dupla faktoriálisát, ahol a szám nagyobb vagy egyenlő, mint nulla.

Páros számokra a FACTDOUBLE(n) eredménye:

2*4*6*8* ... *n

Páratlan számokra a FACTDOUBLE(n) eredménye:

1*3*5*7* ... *n

A FACTDOUBLE(0) definíció szerint 1-et ad vissza.

Példa

A =FACTDOUBLE(5) eredménye 15.

A =FACTDOUBLE(6) eredménye 48.

A =FACTDOUBLE(0) eredménye 1.

IMAGINARY

Az eredmény egy komplex szám képzetes együtthatója.

Szintaxis

IMAGINARY("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMAGINARY("4+3j") a 3 értéket adja vissza.

IMARGUMENT

Az eredmény egy komplex szám argumentuma (a fí szög).

Szintaxis

IMARGUMENT("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMARGUMENT("3+4j") a 0,927295 értéket adja vissza.

IMCONJUGATE

Az eredmény a komplex szám komplex konjugáltja.

Szintaxis

IMCONJUGATE("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMCONJUGATE("1+j") az 1-j értéket adja vissza.

IMDIV

Az eredmény két komplex szám hányadosa.

Szintaxis

IMDIV("számláló"; "nevező")

A számláló és a nevező komplex számok, amelyeket „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMDIV("-238+240i";"10+24i") eredményül 5+12i értéket ad.

IMEXP

Az eredmény az e (a természetes logaritmus alapja) a komplex szám által meghatározott hatványon. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Szintaxis

IMEXP("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMEXP("1+j") eredményül 1,47+2,29j értéket ad (kerekítve).

IMLN

Az eredmény a komplex szám természetes logaritmusa. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Szintaxis

IMLN("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMLN("1+j") eredményül 0,35+0,79j értéket ad (kerekítve).

IMLOG10

Az eredmény a komplex szám tízes alapú logaritmusa.

Szintaxis

IMLOG10("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMLOG10("1+j") eredményül 0,15+0,34j értéket ad (kerekítve).

IMLOG2

Az eredmény egy komplex szám kettes alapú logaritmusa.

Szintaxis

IMLOG2("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMLOG2("1+j") eredményül 0,50+1,13j értéket ad (kerekítve).

IMPOWER

Az eredmény a komplex szám a szám hatványra emelve.

Szintaxis

IMPOWER("komplex_szám"; szám)

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

A szám a kitevő.

Példa

Az =IMPOWER("2+3i";2) a -5+12i értéket adja vissza.

IMPRODUCT

Az eredmény legfeljebb 29 darab komplex szám szorzata.

Szintaxis

IMPRODUCT("komplex_szám"; "komplex_szám_1"; ...)

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") a 27+11j értéket adja vissza.

IMREAL

Az eredmény egy komplex szám valós együtthatója.

Szintaxis

IMREAL("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMREAL("1+3j") az 1 értéket adja vissza.

IMSQRT

Az eredmény egy komplex szám négyzetgyöke.

Szintaxis

IMSQRT("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMSQRT("3+4i") a 2+1i értéket adja vissza.

IMSUB

Az eredmény két komplex szám különbsége.

Szintaxis

IMSUB("komplex_szám_1"; "komplex_szám_2")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMSUB("13+4j";"5+3j") eredményül 8+j értéket ad.

IMSUM

Az eredmény legfeljebb 29 darab komplex szám összege.

Szintaxis

IMSUM("komplex_szám_1"; "komplex_szám_2"; ...)

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMSUM("13+4j";"5+3j") eredményül 18+7j értéket ad.

OCT2BIN

Az eredmény a megadott oktális szám bináris alakja.

Szintaxis

OCT2BIN(szám; helyi_értékek)

A szám egy oktális szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi bit adja eredményül. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

Az =OCT2BIN(3;3) képlet eredménye a 011 érték.

OCT2DEC

Az eredmény a megadott oktális szám decimális alakja.

Szintaxis

OCT2DEC(szám)

A szám egy oktális szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi bit adja eredményül. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

Példa

Az =OCT2DEC(144) képlet eredménye a 100-as érték.

OCT2HEX

Az eredmény a megadott oktális szám hexadecimális alakja.

Szintaxis

OCT2HEX(szám; helyi_értékek)

A szám egy oktális szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi bit adja eredményül. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

Az =OCT2HEX(144;4) képlet eredménye 0064.