Kiegészítő függvények; Műszaki függvények listája - első rész

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Kiegészítő lehetőséget.


BESSELI

Calculates the modified Bessel function of the first kind In(x).

Szintaxis

BESSELI(X; N)

Az X az érték, amelyhez a függvény értékét kiszámolja.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function In(x)

Examples

=BESSELI(3.45, 4), returns 0.651416873060081

=BESSELI(3.45, 4.333), returns 0.651416873060081, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELI(-1, 3), returns -0.022168424924332

BESSELJ

Calculates the Bessel function of the first kind Jn(x) (cylinder function).

Szintaxis

BESSELJ(X; N)

Az X az érték, amelyhez a függvény értékét kiszámolja.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Jn(x)

Examples

=BESSELJ(3.45, 4), returns 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), returns 0.196772639864984, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELJ(-1, 3), returns -0.019563353982668

BESSELK

Calculates the modified Bessel function of the second kind Kn(x).

Szintaxis

BESSELK(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Kn(x)

Examples

=BESSELK(3.45, 4), returns 0.144803466373734

=BESSELK(3.45, 4.333), returns 0.144803466373734, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELK(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BESSELY

Calculates the Bessel function of the second kind Yn(x).

Szintaxis

BESSELY(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Yn(x)

Examples

=BESSELY(3.45, 4), returns -0.679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returns -0.679848116844476, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELY(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BIN2DEC

Az eredmény a megadott bináris szám decimális alakja.

Szintaxis

BIN2DEC (szám)

A szám egy bináris szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből (bitből) állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

Példa

A =BIN2DEC(1100100) függvény a 100-at adja eredményül.

BIN2HEX

Az eredmény a megadott bináris szám hexadecimális alakja.

Szintaxis

BIN2HEX(szám; helyi_értékek)

A szám egy bináris szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből (bitből) állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =BIN2HEX(1100100;6) függvény a 000064 eredményt adja.

BIN2OCT

Az eredmény a megadott bináris szám oktális alakja.

Szintaxis

BIN2OCT(szám; helyi_értékek)

A szám egy bináris szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből (bitből) állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =BIN2OCT(1100100;4) függvény a 0144 eredményt adja.

DEC2BIN

Az eredmény a megadott, -512 és 511 közé eső decimális szám bináris alakja.

Szintaxis

DEC2BIN(szám; helyi_értékek)

A szám egy decimális szám. Ha a szám negatív, akkor a függvény egy 10 karakterből álló bináris számot ad eredményül. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi 9 bit adja.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =DEC2BIN(100;8) függvény a 01100100 értéket adja.

DEC2HEX

Az eredmény a megadott decimális szám hexadecimális alakja.

Szintaxis

DEC2HEX(szám; helyi_értékek)

A szám egy decimális szám. Ha a szám negatív, akkor a függvény egy 10 karakterből álló (40 bites) hexadecimális számot ad eredményül. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi 39 bit adja.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =DEC2HEX(100;4) függvény a 0064 értéket adja.

DEC2OCT

Az eredmény a megadott decimális szám oktális alakja.

Szintaxis

DEC2OCT(szám; helyi_értékek)

A szám egy decimális szám. Ha a szám negatív, akkor a függvény egy 10 karakterből álló (30 bites) oktális számot ad eredményül. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi 29 bit adja.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =DEC2OCT(100;4) függvény a 0144 értéket adja eredményül.

DELTA

Az eredmény IGAZ (1), ha a két szám, amely argumentumként van átadva, megegyezik, egyébként az eredmény HAMIS (0).

Szintaxis

DELTA(szám_1; szám_2)

Példa

A =DELTA(1;2) függvény 0-t ad eredményül.

ERF

Kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény értékeit.

Szintaxis

ERF(alsó_korlát; felső_korlát)

Az alsó_korlát az integrál alsó korlátja.

A felső_korlát (opcionális) az integrál felső korlátja. Ha az érték nincs megadva, akkor a függvény a 0 és az alsó_korlát közötti intervallumon számítja ki az integrál értékét.

Példa

Az =ERF(0;1) függvény a 0,842701 értéket adja vissza.

ERFC

Az x és végtelen közt kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény kiegészítő értékeit.

Szintaxis

ERFC(alsó_korlát)

Az alsó_korlát az integrál alsó korlátja.

Példa

Az =ERFC(1) függvény a 0,157299 értéket adja vissza eredményként.

GESTEP

Az eredmény 1, ha a szám nagyobb vagy egyenlő a küszöbnél.

Szintaxis

GESTEP(szám; küszöb)

Példa

A =GESTEP(5;1) függvény 1-et ad eredményül.

HEX2BIN

Az eredmény a megadott hexadecimális szám bináris alakja.

Szintaxis

HEX2BIN(szám; helyi_értékek)

A szám egy hexadecimális szám vagy egy hexadecimális számot reprezentáló karakterlánc. A szám legfeljebb 10 helyi értékből állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi bit adja eredményül. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =HEX2BIN("6a";8) függvény a 01101010 számot adja eredményül.

HEX2DEC

Az eredmény a megadott hexadecimális szám decimális alakja.

Szintaxis

HEX2DEC(szám)

A szám egy hexadecimális szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi bit adja eredményül. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

Példa

A =HEX2DEC("6a") képlet eredménye 106.

HEX2OCT

Az eredmény a megadott hexadecimális szám oktális alakja.

Szintaxis

HEX2OCT(szám; helyi_értékek)

A szám egy hexadecimális szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi bit adja eredményül. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =HEX2OCT("6a";4) függvény a 0152 számot adja eredményül.

HIBAF.PONTOS

Returns values of the Gaussian error integral between 0 and the given limit.

Szintaxis

ERF.PRECISE(LowerLimit)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes places between 0 and this limit.

Példa

A =HIBAF.PONTOS(1) függvény a 0,842701 értéket adja vissza.

HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS

Az x és végtelen közt kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény kiegészítő értékeit.

Szintaxis

HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS(alsó_korlát)

Az alsó_korlát az integrál alsó korlátja.

Példa

Az =HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS(1) eredménye 0,157299.