Kiegészítők programozása a LibreOffice Calc programban

Figyelmeztetés ikon

A Calc kiegészítőkkel való bővítésének az alábbiakban ismertetett módszere elavult. Az illesztőfelületek a továbbiakban is érvényesek és támogatottak azért, hogy biztosítsák a kompatibilitást a létező kiegészítőkkel, azonban az új kiegészítők programozásához tanácsos az új API-függvényeket használni.


A LibreOffice Calc programot kiegészítők segítségével bővítheti, amelyek a táblázatok kezeléséhez további függvényeket biztosító külső programmodulok. Ezek felsorolását a Függvénytündér Kiegészítő kategóriája tartalmazza. Ha saját kiegészítőt kíván programozni, akkor az alábbiakból megtudhatja, hogy a mely függvényeket szükséges exportálnia ahhoz, hogy a kiegészítő sikeresen csatolható legyen.

A LibreOffice a beállítások között megadható Kiegészítők mappában keres egy megfelelő . Ahhoz, hogy a LibreOffice felismerje, a bizonyos tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amint azt az alábbiak tartalmazzák. Az itt közölt információk segítségével létrehozhatja saját kiegészítőit a LibreOffice Calc Függvénytündére számára.

A Kiegészítő fogalma

Minden egyes beépülő programkönyvtár számos függvényt kínál. Bizonyos függvények adminisztrációs célokat szolgálnak. A saját függvényeknek majdnem akármilyen nevet adhat. Ennek ellenére a paraméterek átadásánál be kell tartani pár szabályt. A pontos elnevezési, illetve hívási egyezmények platformfüggőek.

függvényei

Minimálisan a GetFunctionCount, illetve a GetFunctionData adminisztrációs függvényeknek létezniük kell. Ezek segítségével meghatározhatók a függvények, a paramétertípusok, illetve a visszatérési értékek. Visszatérési értékként a dupla pontosságú, illetve a karakterlánc típusok támogatottak. Paraméterként még a Dupla pontosságú tömb, Karakterlánc-tömb és Cellatömb cellaterület támogatott.

A paraméterek hivatkozások segítségével kerülnek átadásra. Ennek megfelelően az értékek módosítása alapvetően lehetséges. Ezt azonban a LibreOffice Calc nem támogatja, mivel a munkafüzeteken belül nem értelmezhető.

A programkönyvtárak futás közben újrabetölthetők, illetve tartalmuk - az adminisztrációs függvények segítségével - elemezhető. Minden egyes függvényre vonatkozóan rendelkezésre állnak a paraméterek típusára és számára, belső és külső függvényneveire, illetve az adminisztrációs számára vonatkozó információk.

A függvények egyidejűleg kerülnek meghívásra, eredményüket azonnal visszaadják. Valós idejű függvények (aszinkron függvények) használata is lehetséges, azonban ezek - összetettségük miatt - részletesen nem kerülnek leírásra.

Általános információ a felületről

Maximum 16 paramétere lehet egy olyan Kiegészítő függvénynek, amelyet a LibreOffice Calc programhoz csatol: egy ezek közül a függvény visszatérési értéke, és maximum 15 bemeneti paraméter.

Az adattípusok a következők lehetnek:

Adattípusok

Meghatározás

CALLTYPE

Windows rendszeren: FAR PASCAL (_far _pascal)

Egyéb: alapértelmezett (operációs rendszer által meghatározott alapértelmezett)

USHORT

2 bájtos előjel nélküli egész szám

DOUBLE

8 bájtos platformfüggő formátum

Paramtype

Platformfüggő, mint az int (egész) típus

PTR_DOUBLE =0 DOUBLE típusra mutató mutató

PTR_STRING =1 nullával végződő karakterláncra mutató mutató

PTR_DOUBLE_ARR =2 DOUBLE típusú tömbre mutató mutató

PTR_STRING_ARR =3 karaktertömbre mutató mutató.

PTR_CELL_ARR =4 cellatömbre mutató mutató

NONE =5


-függvények

Az alábbiakban azon függvények leírását találja, amelyek a helyen kerülnek meghívásra.

Minden egyes -függvényre az alábbiak vonatkoznak:

void CALLTYPE fv(kimenet, bemenet1, bemenet2, ...)

Kimenet: Visszaadott érték

Bemenet: Tetszőleges számú típus (double&, char*, double*, char**, Cellaterület), ahol a Cellaterület dupla pontosságú tömb, karakterlánc-tömb vagy cellaterület-tömb típusú tömb.

GetFunctionCount()

Eredményül a hivatkozási paraméter kezelési függvényein kívül található függvények számát adja. Minden függvény rendelkezik egy egyedi azonosító számmal 0 és nCount-1 között. Erre a számra a GetFunctionData és a GetParameterDescription függvénynek lesz szüksége később.

Szintaxis

void CALLTYPE GetFunctionCount(USHORT& nCount)

Paraméter

USHORT &nCount:

Kimenet: Változóhivatkozás, amely a kiegészítő függvények számát tartalmazza. Például: Ha a kiegészítő 5 függvényt tartalmaz a LibreOffice Calc számára, akkor az nCount=5.

GetFunctionData()

Meghatározza egy Kiegészítő függvény összes fontos információját.

Szintaxis

void CALLTYPE GetFunctionData(USHORT& nNo, char* pFuncName, USHORT& nParamCount, Paramtype* peType, char* pInternalName)

Paraméter

USHORT& nNo:

Bemenet: Függvény száma 0 és nCount-1 között, nCount-1-et beleértve.

char* pFuncName:

Kimenet: A programozó által látható függvénynév, amint az elnevezésre került a . A név nem határozza meg a Függvénytündérben használt nevet.

USHORT& nParamCount:

Kimenet: A kiegészítő függvény paramétereinek száma. A számnak 0-nál nagyobbnak kell lennie, mivel mindig létezik eredmény-érték. A legnagyobb érték 16.

Paramtype* peType:

Kimenet: Egy pontosan 16 változóból álló Paramtype típusú tömböt jelölő mutató. Az első nParamCount bejegyzések a megfelelő típusú paraméterrel kerülnek kitöltésre.

char* pInternalName:

Kimenet: A felhasználó által látható függvénynév, amint az megjelenik a Függvénytündérben. Tartalmazhat ékezeteket.

A pFuncName és a pInternalName paraméterek karaktertömbök, amelyek 256-os méretűek a LibreOffice Calc programban.

GetParameterDescription()

A kiegészítő függvények, illetve azok paramétereinek rövid leírását adja. A függvény ezen kívül használható a Függvénytündér elemben található függvény-, illetve paraméterleírások megjelenítésére.

Szintaxis

void CALLTYPE GetParameterDescription(USHORT& nNo, USHORT& nParam, char* pName, char* pDesc)

Paraméter

USHORT& nNo:

Bemenet: A programkönyvtárban levő függvény száma 0 és nCount-1 között.

USHORT& nParam:

Bemenet: Jelzi, hogy melyik paraméterről nyújt leírást; a paraméterek 1-től kezdődnek. Ha az nParam 0, akkor magát a leírást a pDesc-nek kell tartalmaznia, ebben az esetben, a pName semmilyen jelentéssel nem bír.

char* pName:

Kimenet: A paraméter nevét vagy típusát veszi fel, például a „Szám”, ”Karakterlánc” vagy „Dátum” stb. szót. A LibreOffice Calc programban char[256]-ként van megvalósítva.

char* pDesc:

Kimenet: A paraméter leírását tartalmazza, például „Érték, amellyel az univerzumot számolja”. A LibreOffice Calc programban char[256]-ként van megvalósítva.

A pName és a pDesc karaktertömbök, amelyek a LibreOffice Calc programban 256 eleműek lehetnek. Ne feledje, hogy a Függvénytündérben rendelkezésre álló hely korlátozott, és a 256 karakter nem tölthető ki teljesen.

Cellaterületek

Az alábbi táblázatok azokról az adatstruktúrákról tartalmaznak információkat, amelyeket egy külső programmodulnak kell biztosítania ahhoz, hogy átadhassa a cellaterületeket. A LibreOffice Calc az adattípustól függően különbséget tesz három különböző tömb között.

Dupla pontosságú tömb

Paraméterként a Szám/Dupla pontosságú típusú értékeket tartalmazó cellaterületek adhatók át. A LibreOffice Calc programban a dupla pontosságú tömbök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Eltolás

Név

Leírás

0

Col1

A cellaterület bal felső sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

2

Row1

A cellaterület bal felső sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

4

Tab1

A táblázat száma a cellaterület bal felső sarkában; a számozás 0-tól indul.

6

Col2

A cellaterület jobb alsó sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

8

Row2

A cellaterület jobb alsó sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

10

Tab2

A táblázat száma a cellaterület jobb alsó sarkában; a számozás 0-tól indul.

12

Count

A következő elemek száma. Az üres cellák nem számítanak, illetve nem kerülnek átadásra.

14

Col

Az elem oszlopszáma. A számozás 0-tól indul.

16

Sor

Az elem sorának száma; a számozás 0-tól indul.

18

Tab

Az elem táblázatszáma; a számozás 0-tól indul.

20

Error

Hibaszám, ahol a 0 érték a „nincs hiba”. Ha az elem egy cellaképletből származik, akkor az értéket a képlet határozza meg.

22

Value

8 bájtos dupla pontosságú/lebegőpontos IEEE-változó

30

...

Következő elem


Karaktertömb

Olyan cellaterület, amely Szöveg adattípussal rendelkező értékeket tartalmaz, és karakterlánc-tömbként kerül átadásra. A LibreOffice Calc programban a karakterlánc-tömbök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Eltolás

Név

Leírás

0

Col1

A cellaterület bal felső sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

2

Row1

A cellaterület bal felső sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

4

Tab1

A táblázat száma a cellaterület bal felső sarkában; a számozás 0-tól indul.

6

Col2

A cellaterület jobb alsó sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

8

Row2

A cellaterület jobb alsó sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

10

Tab2

A táblázat száma a cellaterület jobb alsó sarkában; a számozás 0-tól indul.

12

Count

A következő elemek száma. Az üres cellák nem számítanak, illetve nem kerülnek átadásra.

14

Col

Az elem oszlopszáma. A számozás 0-tól indul.

16

Sor

Az elem sorának száma; a számozás 0-tól indul.

18

Tab

Az elem táblázatszáma; a számozás 0-tól indul.

20

Error

Hibaszám, ahol a 0 érték a „nincs hiba”. Ha az elem egy cellaképletből származik, akkor az értéket a képlet határozza meg.

22

Len

A következő karakterlánc hossza, beleértve a lezáró nulla bájtot. Ha a lezáró nulla bájttal együtt számított hossz páratlan értéket ad, akkor egy második nulla bájt is hozzáadásra kerül a karakterlánchoz annak érdekében, hogy az érték páros legyen. Ennek megfelelően a Len paraméter a ((StrLen+2)&~1) képlet segítségével kerül kiszámításra.

24

String

Karakterlánc 0-s lezáró bájttal

24+Len

...

Következő elem


Cellatömb

A cellatömbök segítségével hívhatók meg szöveget, illetve számokat tartalmazó cellaterületek. A LibreOffice Calc programban a cellatömbök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Eltolás

Név

Leírás

0

Col1

A cellaterület bal felső sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

2

Row1

A cellaterület bal felső sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

4

Tab1

A táblázat száma a cellaterület bal felső sarkában; a számozás 0-tól indul.

6

Col2

A cellaterület jobb alsó sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

8

Row2

A cellaterület jobb alsó sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

10

Tab2

A táblázat száma a cellaterület jobb alsó sarkában; a számozás 0-tól indul.

12

Count

A következő elemek száma. Az üres cellák nem számítanak, illetve nem kerülnek átadásra.

14

Col

Az elem oszlopszáma. A számozás 0-tól indul.

16

Sor

Az elem sorának száma; a számozás 0-tól indul.

18

Tab

Az elem táblázatszáma; a számozás 0-tól indul.

20

Error

Hibaszám, ahol a 0 érték a „nincs hiba”. Ha az elem egy cellaképletből származik, akkor az értéket a képlet határozza meg.

22

Type

A cella tartalmának típusa, 0 == Dupla, 1 == Karakterlánc

24

Value vagy Len

Ha type == 0: 8 bájtos dupla pontosságú/lebegőpontos IEEE-változó

Ha type == 1: A következő karakterlánc hossza, beleértve a lezáró nulla bájtot. Ha a lezáró nulla bájttal együtt számított hossz páratlan értéket ad, akkor egy második nulla bájt is hozzáadásra kerül a karakterlánchoz annak érdekében, hogy az érték páros legyen. Ennek megfelelően a Len paraméter a ((StrLen+2)&~1) képlet segítségével kerül kiszámításra.

26 ha type==1

String

Ha type == 1: Karakterlánc 0-s lezáró bájttal

32 vagy 26+Len

...

Következő elem