Matematikai függvények

Ez a kategória a Calc matematikai függvényeit tartalmazza. A Függvénytündér megnyitásához válassza a Beszúrás - Függvény menüparancsot.

ÖSSZESÍT

Ez a függvény a tartománybeli számítások összesített eredményét adja vissza. Az alább felsorolt függvényeket használhatja. Az ÖSSZESÍT függvény lehetővé teszi rejtett sorok, hibák, a RÉSZÖSSZEG és más ÖSSZESÍT függvényeredmények kihagyását a számításból.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

SZÍN

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

SZUMHATÖBB

Visszaadja egy tartomány azon celláinak összegét, amelyek megfelelnek több tartományban megadott több feltételnek.

ABS

Kiszámítja egy szám abszolút értékét.

Szintaxis

ABS(szám)

A szám az a szám, amelynek abszolút értékét ki kívánja számítani. Egy szám abszolút értéke a +/- jel nélkül vett értéke.

Példa

Az =ABS(-56) képlet az 56 értéket adja vissza.

Az =ABS(12) képlet a 12 értéket adja vissza.

Az =ABS(0) képlet a 0 értéket adja vissza.

ACOSH

Kiszámítja egy szám area hiperbolikus koszinuszát.

Szintaxis

ACOSH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus koszinuszát számítja ki, azaz azt a számot, amelynek hiperbolikus koszinusza a szám.

A számnak nagyobb-egyenlőnek kell lennie, mint 1.

Példa

Az =ACOSH(1) eredménye 0.

Az =ACOSH(COSH(4)) eredménye 4.

Open file with example:

ARCCOS

Kiszámítja egy szám árkuszkoszinuszát.

Szintaxis

ARCCOS(szám)

A függvény a szám árkuszkoszinuszát számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a koszinusza a szám. A visszaadott szög 0 és PI közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCCOS(-1) eredménye 3,14159265358979 (PI radián)

A =FOK(ARCCOS(0,5)) eredménye 60. 60 fok koszinusza 0,5.

Open file with example:

ARCCOT

Kiszámítja az adott szám inverz kotangensét (árkuszkotangensét).

Szintaxis

ARCCOT(szám)

A függvény a szám árkuszkotangensét számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a kotangense a szám. A visszaadott szög 0 és PI közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCCOT(1) eredménye 0,785398163397448 (PI/4 radián).

A =FOK(ARCCOT(1)) eredménye 45 fok. 45 fok kotangense 1.

Open file with example:

ARCCOTH

Kiszámítja az adott szám area hiperbolikus kotangensét.

Szintaxis

ARCCOTH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus kotangensét számítja ki, azaz azt számot, amelynek hiperbolikus kotangense a szám.

Ha a szám -1 és 1 között van, a függvény hibaüzenetet ad.

Példa

Az =ARCCOTH(1,1) eredménye 1,1 area hiperbolikus kotangense, körülbelül 1,52226.

Open file with example:

ARCSIN

Kiszámítja egy szám árkuszszinuszát.

Szintaxis

ARCSIN(szám)

A függvény a szám árkuszszinuszát számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a szinusza a szám. A visszaadott szög -PI/2 és +PI/2 közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCSIN(0) eredménye 0.

Az =ARCSIN(1) eredménye 1,5707963267949 (PI/2 radián).

A =FOK(ARCSIN(0,5)) eredménye 30. 30 fok szinusza 0,5.

Open file with example:

ARCTAN

Kiszámítja egy szám árkusztangensét.

Szintaxis

ARCTAN(szám)

A függvény a szám árkusztangensét számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a tangense a szám. A visszaadott szög -PI/2 és PI/2 közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCTAN(1) eredménye 0,785398163397448 (PI/4 radián).

A =FOK(ARCTAN(1)) eredménye 45 fok. 45 fok tangense 1.

Open file with example:

ARCTAN2

Kiszámítja a megadott x és y koordináták árkusztangensét.

Szintaxis

ARCTAN2(x_szám; y_szám)

Az x_szám az x koordináta értéke.

Az y_szám az y koordináta értéke.

Az ARCTAN2 függvény az árkusztangenst számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelyet az x tengely és az x_szám, y_szám pontba az origóból húzott egyenes bezár. A visszaadott szög -PI és PI közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCTAN2(20;20) eredménye 0,785398163397448 (PI/4 radián).

A =FOK(ARCTAN2(12,3;12,3)) eredménye 45 fok. 45 fok tangense 1.

Open file with example:

ASINH

Kiszámítja egy szám area hiperbolikus szinuszát.

Szintaxis

ASINH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus szinuszát számítja ki, azaz azt a számot, amelynek hiperbolikus szinusza a szám.

Példa

Az =ASINH(-90) eredménye kb. -5,1929877.

Az =ASINH(SINH(4)) eredménye 4.

Open file with example:

ATANH

Kiszámítja egy szám area hiperbolikus tangensét.

Szintaxis

ATANH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus tangensét számítja ki, azaz azt a számot, amelynek a hiperbolikus tangense a szám.

A szám csak -1 és 1 között lehet.

Példa

Az =ATANH(0) eredménye 0.

Open file with example:

CEILING.MATH

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.MATH(Number; Significance; Mode)

Number is the number that is to be rounded up.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

Figyelmeztetés ikon

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2013 or newer.


Example

=CEILING.MATH(-10;-3) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;0) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;1) returns -12

CEILING.XCL

Rounds a number away from zero to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.XCL(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded.

Figyelmeztetés ikon

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2007 or older versions.


Example

=CEILING.XCL(1;3) returns 3

=CEILING.XCL(7;4) returns 8

=CEILING.XCL(-10;-3) returns -12

CONVERT_OOO

Egy értéket az egyik mértékegységből a másikba alakít át. Az átalakítási tényezők a konfigurációban egy listában vannak megadva.

Korábban az átalakítási tényezők listája tartalmazta a régi európai valutákat és az eurót (lásd az alábbi példákat). Javasoljuk, hogy a pénznemek közötti átváltásra inkább az új EUROCONVERT függvényt használja.

Szintaxis

CONVERT_OOO(value;"text";"text")

Példa

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

COS

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) koszinuszát.

Szintaxis

COS(szám)

Kiszámítja a szám koszinuszát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek koszinuszát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példák

A =COS(PI()*2) eredménye 1, 2*PI radián koszinusza.

A =COS(RADIÁN(60)) eredménye 0,5, 60 fok koszinusza.

Open file with example:

COSH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus koszinuszát.

Szintaxis

COSH(szám)

A szám hiperbolikus koszinuszát számítja ki.

Példa

A =COSH(0) eredménye 1, a 0 hiperbolikus koszinusza.

Open file with example:

COT

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) kotangensét.

Szintaxis

COT(szám)

Kiszámítja a szám kotangensét, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek kotangensét akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Egy szög kotangense megegyezik a szög tangensének reciprokával.

Példák:

A =COT(PI()/4) eredménye 1, PI/4 radián kotangense.

A =COT(RADIÁN(45)) eredménye 1, 45 fok kotangense.

Open file with example:

COTH

Kiszámítja egy megadott szám (szög) hiperbolikus kotangensét.

Szintaxis

COTH(szám)

A szám hiperbolikus kotangensét számítja ki.

Példa

A =COTH(1) eredménye az 1 hiperbolikus kotangense, körülbelül 1,3130.

Open file with example:

CSC

Kiszámítja egy (radiánban) megadott szög koszekánsát. Egy szög koszekánsa megegyezik a szög szinuszának reciprokával.

Szintaxis

CSC(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) koszekánsát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek koszekánsát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példák

A =CSC(PI()/4) eredménye megközelítőleg 1.4142135624, PI/4 radián szinuszának inverze.

A =CSC(RADIANS(30)) eredménye 2, 30 fok koszekánsa.

Open file with example:

CSCH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus koszekánsát.

Szintaxis

CSCH(szám)

Kiszámítja a szám hiperbolikus koszekánsát.

Példa

A =CSCH(1) eredménye megközelítőleg 0.8509181282, az 1 hiperbolikus koszekánsa.

Open file with example:

CSONK

Levágja a szám tizedesjegyeit.

Szintaxis

CSONK(szám; darabszám)

Kerekíti a számot úgy, hogy csak a darabszám paraméterben meghatározott számú tizedesjegyet hagy meg. A felesleges tizedesjegyeket egyszerűen levágja az előjeltől függetlenül.

A CSONK(szám; 0) pozitív számokra úgy viselkedik, mint az INT(szám) , de negatív számok esetén 0 felé kerekít.

Figyelmeztetés ikon

Az eredmény látható tizedesjegyeinek száma az - LibreOffice Calc - Számítás helyen van meghatározva.


Példa

A =CSONK(1,239;2) eredménye 1,23. A 9 elvész.

A =CSONK(-1,234999;3) eredménye -1,234. A 9-esek elvesznek.

ELŐJEL

Egy szám előjelét adja eredményül. Ha a szám pozitív, az eredmény 1, ha a szám negatív, az eredmény -1, és ha a szám 0, az eredmény 0.

Szintaxis

ELŐJEL(szám)

A szám az a szám, amelynek előjelét meg kívánja határozni.

Példa

Az =ELŐJEL(3,4) eredménye 1.

Az =ELŐJEL(-4,5) eredménye -1.

EUROCONVERT

Régi európai pénznemeket vált át euróra és vissza.

Szintaxis

EUROCONVERT(érték; "pénznem_1"; "pénznem_2"; teljes_pontosság; háromszögelési_pontosság)

Az érték a konvertálni kívánt pénznemben megadott érték.

A pénznem_1 és a pénznem_2 kérdéses pénznemek hivatalos rövidítése (például: "EUR"). Az első paraméter a konvertálni kívánt forrásértéket, a második paraméter a célértéket határozza meg. Az árfolyamokat (euróban) az Európai Bizottság határozta meg.

A teljes_pontosság opcionális. Ha nincs megadva, vagy az értéke Hamis, az eredmény kerekítése a célvaluta tizedesjegyeire lesz kerekítve. Ha a teljes_pontosság Igaz, akkor az eredmény nem lesz kerekítve.

A háromszögelési_pontosság opcionális. Ha meg van adva és >=3, a művelet a háromszögeléses átalakítás (pénznem_1,EUR,pénznem_2) köztes eredményét kerekíti ezzel a pontossággal. Ha a háromszögelési_pontosság paramétert kihagyja, akkor a köztes eredmény nem lesz kerekítve. Ha a célvaluta az „EUR”, akkor a háromszögelési_pontosság úgy lesz használva, mintha háromszögelésre lett volna szükség, és EUR-ról EUR-ra való átalakítás történt volna.

Példák

Az =EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") 100 osztrák schillinget konvertál euróba.

Az =EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") 100 eurót konvertál német márkába.

FAKT

Kiszámítja a szám faktoriálisát.

Szintaxis

FAKT(szám)

Kiszámítja a szám!-t, azaz a szám faktoriálisát, ami definíció szerint 1*2*3*4* ... * szám.

A =FAKT(0) definíció szerint 1-et ad vissza.

Negatív szám faktoriálisa „érvénytelen argumentum” hibát eredményez.

Példa

A =FAKT(3) a 6 értéket adja vissza.

A =FAKT(0) az 1 értéket adja vissza.

FOK

Átszámítja a radián értékeket fokra.

Szintaxis

FOK(szám)

A szám a fokra átszámítandó szög mértéke radiánban.

Példa

A =FOK(PI()) eredménye 180 fok.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

Jegyzet ikon

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

GCD_EXCEL2003(Számok)

A számok egy maximum 30 számot tartalmazó lista.

Példa

Az =GCD_EXCEL2003(5;15;25) értéke 5.

GYÖK

Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

Szintaxis

GYÖK(szám)

A szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

A számnak pozitívnak kell lennie.

Példa

A =GYÖK(16) eredménye 4.

A =GYÖK(-16) eredménye érvénytelen argumentum hiba.

HATVÁNY

Hatványoz egy számot.

Szintaxis

HATVÁNY(alap; kitevő)

Az alapot a kitevőedik hatványra emeli.

Ugyanez az eredmény érhető el az ^ hatványozás operátorral:

alap^kitevő

Példa

A =HATVÁNY(4;3) eredménye 64, mert ennyi 4 harmadik hatványa.

A =4^3 szintén 4 harmadik hatványát számítja ki.

INT

A legközelebbi egészre kerekít le egy számot.

Szintaxis

INT(szám)

Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre.

A negatív számok lefelé kerekítődnek a legközelebbi egészre.

Példa

Az =INT(5,7) eredménye 5.

Az =INT(-1,3) eredménye -2.

ISO.PLAFON

A növekmény legközelebbi többszöröséhez kerekíti fel a számot a növekmény előjelétől függetlenül.

Szintaxis

ISO.PLAFON(szám; növekmény)

Szám: (kötelező) maga a felfelé kerekítendő szám.

Növekmény: (opcionális) a szám, amelynek valamely többszörösére az értéket felfelé kerekíteni kívánja.

Példa

Az =ISO.PLAFON(-11;-2) eredménye -10.

KEREK.FEL

Nullától felfelé kerekít egy számot az adott pontossággal.

Szintaxis

KEREK.FEL(szám; darabszám)

Visszaadja a szám darabszám tizedesjegyre felfelé (nullától felfelé) kerekített értékét. Ha a darabszám nincs megadva, vagy nulla, akkor a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Ha a darabszám negatív, a függvény a legközelebbi 10, 100, 1000 stb.-re kerekít.

Ez a függvény nullától felfelé kerekít. Alternatívaként lásd a KEREK.LE és KEREK függvényeket.

Példa

A =KEREK.FEL(1,1111;2) eredménye 1,12.

A =KEREK.FEL(1,2345;1) eredménye 1,3.

A =KEREK.FEL(45,67;0) eredménye 46.

A =KEREK.FEL(-45,67) eredménye -46.

A =KEREK.FEL(987,65;-2) eredménye 1000.

KEREK.LE

Nullához lefelé kerekít egy számot az adott pontossággal.

Szintaxis

KEREK.LE(szám; darabszám)

Visszaadja a szám darabszám tizedesjegyre lefelé (nulla felé) kerekített értékét. Ha a darabszám nincs megadva, vagy nulla, akkor a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Ha a darabszám negatív, a függvény a legközelebbi 10, 100, 1000 stb.-re kerekít.

Ez a függvény nullához lefelé kerekít. Alternatívaként lásd a KEREK.FEL és KEREK függvényeket.

Példa

A =KEREK.LE(1,234;2) eredménye 1,23.

A =KEREK.LE(45,67;0) eredménye 45.

A =KEREK.LE(-45,#67) eredménye -45.

A =KEREK.LE(987,65;-2) eredménye 900.

KEREKÍTÉS

Egy szám meghatározott számú tizedesjegyre kerekített értékét adja eredményül.

Szintaxis

KEREKÍTÉS(szám; darabszám)

Visszaadja a szám darabszám tizedesjegyre kerekített értékét. Ha a darabszám nincs megadva, vagy nulla, akkor a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Ha a darabszám negatív, a függvény a legközelebbi 10, 100, 1000 stb.-re kerekít.

Ez a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Alternatívaként lásd a KEREK.LE és KEREK.FEL függvényeket.

Példa

Az =KEREKÍTÉS(2,348;2) eredménye 2,35.

Az =KEREKÍTÉS(-32,4834;3) eredménye -32,483. Az összes tizedesjegy láthatóvá tételéhez módosítsa a cellaformátumot.

Az =KEREKÍTÉS(2,348;0) eredménye 2.

Az =KEREKÍTÉS(2,5) eredménye 3.

Az =KEREKÍTÉS(987,65;-2) eredménye 1000.

KITEVŐ

Az e-t a megadott hatványra emeli. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Szintaxis

KITEVŐ(szám)

Szám: a kitevő, amelyre e-t emelni kívánja.

Példa

A =KITEVŐ(1) eredménye 2,71828182845904, ami az e állandó legjobb közelítő értéke.

KOMBINÁCIÓK

Kiszámítja az adott számú elemből álló kombinációk számát.

Szintaxis

KOMBINÁCIÓK(szám_1; szám_2)

A szám_1 a halmaz elemeinek száma.

A szám_2 a halmazból kiválasztandó elemek száma.

A KOMBINÁCIÓK kiszámítja, hogy hányféleképpen választhatunk az elemekből. Legyen például 3 elem a halmazban, A, B és C. Két elemet háromféleképpen választhat ki, nevezetesen AB, AC és BC.

A KOMBINÁCIÓK a következő képletet implementálja: szám_1!/(szám_2!*(szám_1-szám_2)!)

Példa

A =KOMBINÁCIÓK(3;2) eredménye 3.

KOMBINÁCIÓK.ISM

Kiszámítja az adott számú elem ismétléses kombinációinak számát.

Szintaxis

KOMBINÁCIÓK.ISM(szám_1; szám_2)

A szám_1 a halmaz elemeinek száma.

A szám_2 a halmazból kiválasztandó elemek száma.

A KOMBINÁCIÓK.ISM kiszámítja, hogy hányféleképpen választhatunk az elemekből, ha a kiválasztás sorrendje nem fontos, és az elemek ismétlődése megengedett. Legyen például 3 elem a halmazban, A, B és C. Két elemet hatféleképpen választhat ki, nevezetesen AA, AB, AC, BB, BC és CC.

A KOMBINÁCIÓK.ISM a következő képletet implementálja: (szám_1+szám_2-1)! / (szám_2!(szám_1-1)!)

Példa

Az =KOMBINÁCIÓK.ISM(3;2) eredménye 6.

LKO

Kiszámítja két vagy több egész szám legnagyobb közös osztóját.

A legnagyobb közös osztó az a legnagyobb pozitív egész szám, amellyel maradék nélkül osztható az összes megadott egész szám.

Szintaxis

LKO(egész_1; egész_2; ...; egész_30)

Az egész_1 – egész_30 legfeljebb 30 egész szám, amelyek legnagyobb közös osztóját meg kívánja határozni.

Példa

Az =LKO(16;32;24) a 8-at adja eredményül, mert a 16, 24 és 32 legnagyobb közös osztója 8.

Ha a B1, B2, B3 cellák a 9, 12, 9 értékeket tartalmazzák, az =LKO(B1:B3) a 3 értéket adja.

LKT

Kiszámítja egy vagy több egész szám legkisebb közös többszörösét.

Szintaxis

LKT(egész_1; egész_2; ...; egész_30)

Az egész_1 – egész_30 legfeljebb 30 egész szám, amelyek legkisebb közös többszörösét meg kívánja határozni.

Példa

Ha az 512, 1024 és 2000 számokat adja meg az egész_1, egész_2 és egész_3 mezőben, a képlet a 128000 eredményt adja vissza.

LKT_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

Jegyzet ikon

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

LKT_EXCEL2003(Számok)

A számok egy maximum 30 számot tartalmazó lista.

Példa

=LKT_EXCEL2003(5;15;25) eredménye 75.

LN

Kiszámítja egy szám e állandón alapuló természetes logaritmusát. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Szintaxis

LN(szám)

Szám: az érték, amelynek természetes alapú logaritmusát ki kívánja számítani.

Példa

Az =LN(3) kiszámítja 3 természetes alapú logaritmusát (kb. 1,0986).

Az =LN(KITEVŐ(321)) eredménye 321.

LOG

Egy szám megadott alapú logaritmusát adja eredményül.

Szintaxis

LOG(szám; alap)

Szám: az érték, amelynek logaritmusát ki kívánja számítani.

Alap (opcionális): a logaritmusszámítás alapja. Ha nincs megadva, akkor 10-es alappal számol a képlet.

Példa

A =LOG(10;3) kiszámítja 10 3 alapú logaritmusát (kb. 2,0959).

A =LOG(7^4;7) eredménye 4.

LOG10

Kiszámítja a szám tízes alapú logaritmusát.

Szintaxis

LOG10(szám)

Kiszámítja a szám tízes alapú logaritmusát.

Példa

A =LOG10(5) kiszámítja 5 tízes alapú logaritmusát (kb. 0,69897).

MARADÉK

A maradékot adja eredményül egy egész szám másik egész számmal való osztása után.

Szintaxis

MARADÉK(osztandó; osztó)

Egész argumentumokra a függvény az osztandó modulo osztó értékét adja vissza, ami a maradék az osztandó osztóval történt osztása után.

A függvény osztandó - osztó * INT(osztandó/osztó) képlettel van megvalósítva, és ez a képlet adja az eredményt, ha az argumentumok nem egészek.

Példa

A =MARADÉK(22;3) 1-et ad eredményül, mert ez a maradék 22-t 3-mal osztva.

A =MARADÉK(11,25;2,5) eredménye 1,25.

MROUND

A számot egy másik szám legközelebbi többszöröséhez kerekíti.

Szintaxis

MROUND (szám; többszörös)

A szám-ot egy másik szám legközelebbi többszöröséhez kerekíti.

Egy alternatív megvalósítás lehet a szorzó * KEREK(szám/szorzó).

Példa

Az =MROUND(15,5;3) eredménye 15, mert 15,5 közelebb van 15-höz ( = 3*5), mint 18-hoz ( = 3*6).

Az =MROUND(1,4;0,5) eredménye 1,5 ( = 0,5*3).

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Szintaxis

MULTINOMIAL(számok)

A számok egy maximum 30 számot tartalmazó lista.

Példa

A =MULTINOMIAL(F11:H11) függvény az 1260 értéket adja vissza, ha az F11:H11 cellatartomány a 2, 3 és 4 értékeket tartalmazza. Ez megfelel a =(2+3+4)! / (2!*3!*4!) képletnek.

NÉGYZETÖSSZEG

Számok négyzetösszegének kiszámításához (az argumentumok négyzetének összesítéséhez) írja be a számokat a szövegmezőkbe.

Szintaxis

NÉGYZETÖSSZEG(szám_1; szám_2; ...; szám_30)

A szám_1–szám_30 legfeljebb 30 szám, amelyre meg kívánja határozni a négyzetösszeget.

Példa

Ha a 2, 3 és 4 számot adja meg a szám 1, 2 és 3 mezőben, a képlet a 29-et adja vissza eredményként.

PADLÓ

A számot a növekmény legközelebbi többszöröséhez lefelé kerekíti.

Szintaxis

PADLÓ(szám; növekmény; mód)

A szám a lefelé kerekítendő szám.

A növekmény az érték, amelynek valamely többszörösére a számot lefelé kerekíteni kívánja.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded towards zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded away from zero.

Figyelmeztetés ikon

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


Példa

A =PADLÓ( -11;-2) eredménye -12.

A =PADLÓ( -11;-2;0) eredménye -12.

A =PADLÓ( -11;-2;1) eredménye -10.

PADLÓ.PONTOS

A növekmény legközelebbi többszöröséhez kerekíti lel a számot a növekmény előjelétől függetlenül.

Szintaxis

PADLÓ.PONTOS(szám; növekmény)

A szám a lefelé kerekítendő szám.

A növekmény az érték, amelynek valamely többszörösére a számot lefelé kerekíteni kívánja.

Példa

A =PADLÓ.PONTOS( -11;-2) eredménye -12.

PI

A π matematikai állandó 14 tizedesjegyre kerekített értékét adja vissza, ami 3,14159265358979.

Szintaxis

PI()

Példa

A =PI() eredménye 3,14159265358979.

PLAFON

A számot a növekmény legközelebbi többszöröséhez felfelé kerekíti.

Szintaxis

PLAFON(szám; növekmény; mód)

Szám: maga a felfelé kerekítendő szám.

Növekmény: a szám, amelynek valamely többszörösére az értéket felfelé kerekíteni kívánja.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

Figyelmeztetés ikon

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the CEILING function is exported as the equivalent CEILING.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either CEILING.PRECISE that exists since Excel 2010, or CEILING.XCL that is exported as the CEILING function compatible with all Excel versions. Note that CEILING.XCL always rounds away from zero.


Példa

A =PLAFON(-11;-2) eredménye -10.

A =PLAFON(-11;-2;0) eredménye -10.

A =PLAFON(-11;-2;1) eredménye -12.

PLAFON.PONTOS

A növekmény legközelebbi többszöröséhez kerekíti fel a számot a növekmény előjelétől függetlenül.

Szintaxis

PLAFON.PONTOS(szám; növekmény)

Szám: (kötelező) maga a felfelé kerekítendő szám.

Növekmény: (opcionális) a szám, amelynek valamely többszörösére az értéket felfelé kerekíteni kívánja.

Példa

A =PLAFON.PONTOS(-11;-2) eredménye -10.

PÁRATLAN

Egy pozitív szám legközelebbi páratlan egészre felkerekített értékét, illetve egy negatív szám legközelebbi páratlan egészre lekerekített értékét adja eredményül.

Szintaxis

PÁRATLAN(szám)

Felfelé kerekíti a számot a legközelebbi páratlan egészre.

Példa

A =PÁRATLAN(1,2) eredménye 3.

A =PÁRATLAN(1) eredménye 1.

A =PÁRATLAN(0) eredménye 1.

A =PÁRATLAN(-3,1) eredménye -5.

PÁROS

Egy pozitív szám legközelebbi páros egészre felkerekített értékét, illetve egy negatív szám legközelebbi páros egészre lekerekített értékét adja eredményül.

Szintaxis

PÁROS(szám)

Felfelé kerekíti a számot a legközelebbi páros egészre.

Példák

A =PÁROS(2,3) eredménye 4.

A =PÁROS(2) eredménye 2.

A =PÁROS(0) eredménye 0.

A =PÁROS(-0,5) eredménye -2.

QUOTIENT

Visszaadja egy osztás egész részét.

Szintaxis

QUOTIENT(számláló; nevező)

Visszaadja a számláló a nevezővel való osztásának egész részét.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Példa

A =QUOTIENT(11;3) függvény a 3 értéket adja vissza. A kettes maradék nem jelenik meg.

RADIÁN

Átszámítja a fok értékeket radiánra.

Szintaxis

RADIÁN(szám)

A szám a radiánra átszámítandó szög mértéke fokban.

Példa

A =RADIÁN(90) eredménye 1,5707963267949, ami PI/2-vel egyezik meg a Calc pontossága szerint.

RANDBETWEEN

A megadott számok közötti véletlen számmal tér vissza.

Szintaxis

RANDBETWEEN (alsó_érték; felső_érték)

Egy, az alsó_érték és a felső_érték paraméter jelentette alsó és felső határ közti véletlen egész számot ad eredményül, amely lehet mindkét szélsőérték is.

A függvény egy új véletlen számot állít elő minden alkalommal, amikor a Calc újraszámítja a cellát. A Calc a Shift++F9 billentyűkombinációval kényszeríthető az újraszámításra.

Olyan véletlen számok generálásához, amelyek nem számítódnak újra, másolja a vágólapra az ezt a képletet tartalmazó cellákat, és használja a Szerkesztés - Irányított beillesztés menüparancsot (a Mindent beilleszt és Képletek jelölőnégyzetek jelöletlenül hagyása és a Számok jelölőnégyzet bejelölése mellett).

Példa

A =RANDBETWEEN(20;30) függvény egy egész számot ad vissza 20 és 30 között.

RÉSZÖSSZEG

Részösszegeket számol. Ha egy tartomány már tartalmaz részösszegeket, akkor ezek nem kerülnek felhasználásra a további számításokban. A függvény és az automatikus szűrők együttes használatával megoldható, hogy csak a szűrt eredményeket vegye figyelembe.

Szintaxis

RÉSZÖSSZEG(függvény; tartomány)

A függvény az alábbi függvények valamelyikét jelölő szám:

Függvényindex

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

Függvény

1

101

ÁTLAG

2

102

DARAB

3

103

DARAB2

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

SZORZAT

7

107

SZÓRÁS

8

108

SZÓRÁSP

9

109

SZUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

A tartomány az a tartomány, amelynek cellái felhasználásra kerülnek.

Példa

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

SEC

Kiszámítja egy (radiánban) megadott szög szekánsát. Egy szög szekánsa megegyezik a szög koszinuszának reciprokával.

Szintaxis

SEC(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) szekánsát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek szekánsát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példák

A =SEC((PI()/4) eredménye megközelítőleg 1.4142135624, PI/4 radián koszinuszának inverze.

A =SEC(RADIANS(60)) eredménye 2, 60 fok szekánsa.

Open file with example:

SECH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus szekánsát.

Szintaxis

SECH(szám)

A szám hiperbolikus szekánsát számítja ki.

Példa

A =SECH(0) eredménye 1, 0 hiperbolikus szekánsa.

Open file with example:

SERIESSUM

Egy hatványsor első tagjainak összegét adja meg.

SERIESSUM(x;n;m;Együtthatók) = Együttható_1*x^n + Együttható_2*x^(n+m) + Együttható_3*x^(n+2m) +...+ Együttható_i*x^(n+(i-1)m)

Szintaxis

SERIESSUM(x; n; m; együtthatók)

Az x a hatványsor bemeneti értéke.

Az n a kezdő hatványkitevő.

Az m a növekmény, amivel n nő.

Az együtthatók az együtthatók sorozata. Minden egyes együtthatóval a sorozatösszeg egy szakasszal bővül.

SIN

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) szinuszát.

Szintaxis

SIN(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) szinuszát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek szinuszát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példa

A =SIN(PI()/2) eredménye 1, a PI/2 radián szinusza.

A =SIN(RADIÁN(30)) eredménye 0,5, 30 fok szinusza.

Open file with example:

SINH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus szinuszát.

Szintaxis

SINH(szám)

A szám hiperbolikus szinuszát számítja ki.

Példa

A =SINH(0) eredménye 0, a 0 hiperbolikus szinusza.

Open file with example:

SQRTPI

Egy szám pi-szeresének négyzetgyökét számítja ki.

Szintaxis

SQRTPI(szám)

A PI és a szám szorzatának pozitív négyzetgyökét számítja ki.

Ez ekvivalens a GYÖK(PI()*szám) képlettel.

Példa

Az =SQRTPI(2) eredménye a (2PI) négyzetgyöke, körülbelül 2,506628.

SUM

Összeadja a cellatartományban lévő számokat.

Szintaxis

SZUM(szám_1; szám_2; ...; szám_30)

A szám_1 – szám_30 legfeljebb 30 szám, amelynek meg kívánja határozni az összegét.

Példa

Ha a 2, 3 és 4 számot adja meg a szám_1, szám_2 és szám_3 mezőben, a képlet a 9-et adja vissza eredményként.

A =SZUM(A1;A3;B5) a három cella összegét számítja ki. A =SZUM(A1:E10) az A1-E10 cellatartomány valamennyi cellájának összegét számítja ki.

Az ÉS feltétel a SZUM() függvényben az alábbi módon szerepelhet:

Példafeltételezés: Egy táblázat számlákat tartalmaz. Az A oszlop tartalmazza a számla dátumértékét, a B oszlop pedig az összegeket. Egy képletet szeretne találni, amellyel egy bizonyos hónap teljes kifizetési összegét lehetne meghatározni, például a >=2008.01.01 és <2008.02.01 közötti időszakét. A dátumértékek tartománya az A1:A40, az összeadandó összegek tartománya pedig a B1:B40. A C1 cella tartalmazza a dátumot, amelytől kezdődően a számlákat az összesítésben szerepeltetni kívánja (vagyis 2008-01-01). A C2 cellában található az a dátum, amely már nem kerül feldolgozásra (2008-02-01).

Adja meg az alábbi képletet tömbhivatkozásként:

=SZUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Azért, hogy a képlet tömbképletként kerüljön megadásra, az Enter helyett a Shift + Enter billentyűket kell megnyomnia a képlet bezárásához. A képlet ezt követően kapcsos zárójelek között megjelenik a Képlet eszköztárban.

{=SZUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

A képlet azon a tényen alapul, hogy az összehasonlítás eredménye 1, ha a feltétellel egyezés áll fenn, illetve 0, ha nem. Az egyéni összehasonlítások eredményeit a rendszer tömbként kezeli és mátrixszorzásban használja fel. Végül az egyéni értékek összegzésre kerülnek, és így adják az eredménymátrixot.

SUMIF

Adott feltételek szerint meghatározott cellákat ad hozzá. Ezt a függvényt egy tartomány bővítésére használhatja, mikor egy meghatározott értékre keres.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

SZUMHA(tartomány; feltételek; összegtartomány)

A tartomány a tartomány, amelyre a feltételek vonatkoznak.

A feltételek a keresési feltételeket tartalmazó cella, illetve maguk a keresési feltételek. Ha a feltétel képletbe van írva, idézőjelekkel (") kell körbevenni.

Az összegtartomány a tartomány, amelyből az értékek összegzésre kerülnek. Ha a paraméter nincs megadva, akkor a tartományban található értékek kerülnek összegzésre.

Jegyzet ikon

A SZUMHA csak feltétel paraméterben támogatja a hivatkozáskonkatenáló operátort (~), és csak akkor, ha az opcionális összegtartomány nincs megadva.


Példa

Csak a negatív számok összeadása: =SZUMHA(A1:A10;"<0")

A =SZUMHA(A1:A10;">0";B1:10) a B1:B10 tartományt csak akkor összegzi, ha az A1:A10 tartomány megfelelő értékei 0-nál nagyobbak.

A DARABTELI() ismertetésénél bonyolultabb példák is szerepelnek, amelyek a SZUMHA() esetében is alkalmazhatók.

SZORZAT

Összeszorozza az argumentumban megadott számokat, és eredményül a szorzatot adja.

Szintaxis

SZORZAT(szám_1; szám_2; ...; szám_30)

A szám_1–szám_30 legfeljebb 30 szám, amelyre meg kívánja határozni a szorzatot.

A SZORZAT eredmény szám_1 * szám_2 * szám_3 * ...

Példa

A =SZORZAT(2;3;4) eredménye 24.

TAN

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) tangensét.

Szintaxis

TAN(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) tangensét, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek tangensét akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példa

A =TAN(PI()/4) eredménye 1, PI/4 radián tangense.

A =TAN(RADIÁN(45)) eredménye 1, 45 fok tangense.

Open file with example:

TANH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus tangensét.

Szintaxis

TANH(szám)

A szám hiperbolikus tangensét számítja ki.

Példa

A =TANH(0) eredménye 0, a 0 hiperbolikus tangense.

Open file with example:

VÉL

Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

Szintaxis

VÉL()

A függvény egy új véletlen számot állít elő minden alkalommal, amikor a Calc újraszámítja a cellát. A Calc az F9 billentyűvel kényszeríthető az újraszámításra.

Olyan véletlen számok generálásához, amelyek nem számítódnak újra, másolja a vágólapra a =VÉL() képletet tartalmazó cellákat, és használja a Szerkesztés - Irányított beillesztés menüparancsot (a Mindent beilleszt és Képletek jelölőnégyzetek jelöletlenül hagyása és a Számok jelölőnégyzet bejelölése mellett).

Példa

A =VÉL() egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.