Információs függvények

A kategória az információs függvényeket tartalmazza.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Információ lehetőséget.


Az alábbi táblázatban szereplő adatokra épülnek a függvényleírásoknál használt példák:

C

D

2

x érték

y érték

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELLA

Információkat ad vissza egy cella címéről, formázásáról vagy tartalmáról.

Szintaxis

CELLA("információtípus"; hivatkozás)

Az információtípus egy karakterlánc, amely meghatározza az információ típusát. A karakterlánc nyelve mindig angol. A kis-, illetve nagybetűk egyaránt használhatók.

Információtípus

Jelentés

COL

A hivatkozott oszlop számát adja vissza.

Az =CELLA("OSZLOP";D2) függvény a 4 értéket adja vissza.

ROW

A hivatkozott sor számát adja vissza.

A =CELLA("ROW";D2) függvény a 2 értéket adja vissza.

SHEET

A hivatkozott munkalap számát adja vissza.

A =CELLA("lap";Munkalap3.D2) függvény a 3 értéket adja vissza.

ADDRESS

A hivatkozott cella abszolút címét adja vissza.

A =CELLA("CÍM";D2) függvény a $D$2 értéket adja vissza.

A =CELLA("CÍM";Munkalap3.D2) függvény a $Munkalap3.$D$2 értéket adja vissza.

A =CELLA("CÍM";'X:\dr\teszt.ods'#$Munkalap1.D2) a 'file:///X:/dr/teszt.ods'#$Munkalap1.$D$2 értéket adja vissza.

FILENAME

A hivatkozott cella munkalap- és fájlnevét adja vissza.

A =CELLA("FILENÉV";D2) a ''file:///X:/dr/sajat.ods'#$Munkalap1 értéket adja vissza, ha a képlet az aktuális dokumentumban (X:\dr\sajat.ods), a Munkalap1 munkalapon található.

A =CELLA("FILENÉV";'X:\dr\teszt.ods'#$Munkalap1.D2) a 'file:///X:/dr/teszt.ods'#$Munkalap1 értéket adja vissza.

COORD

A teljes cella címet Lotus(™)-jelölésben adja vissza.

A =CELLA("KOORD";D2) függvény a $A:$D$2 értéket adja vissza.

A =CELLA("KOORD"; Munkalap3.D2) függvény a $C:$D$2 értéket adja vissza.

CONTENTS

Bármilyen formázás nélkül visszaadja a hivatkozott cella tartalmát.

TYPE

A cella tartalmának típusát adja vissza.

b = blank. üres cella

l = label. Szöveg, egy képlet eredménye szöveg formátumban

v = value. Érték, egy képlet eredménye szám formátumban

WIDTH

A hivatkozott oszlop szélességét adja eredményül. Az egység az oszlopba az alapértelmezett szöveg alapértelmezett méretében elférő nullák (0) száma.

PREFIX

A hivatkozott cella igazítását adja vissza.

' = igazítás balra vagy bal sorkizárt

" = jobbra igazított

^ = középre igazított

\ = ismétlés (éppen inaktív)

PROTECT

A cella védelmi állapotát adja vissza.

1 = a cella védett

0 = a cella nem védett

FORMAT

Egy karakterláncot ad vissza, amely a szám formátumot jelöli.

, = szám ezreselválasztóval

F = szám ezreselválasztó nélkül

C = pénznem formátum

S = exponenciális jelölés, például 1,234+E56

P = százalék

A fenti formátumokban a tizedes elválasztót követő tizedesjegyek száma számként került megadásra. Példa: a #,##0.0 számformátum ,1-et, a 00.000% számformátum pedig P3-at ad eredményül.

D1 = HHH-N-ÉÉ, HH-N-ÉÉ és hasonló formátumok

D2 = NN-HH

D3 = HH-ÉÉ

D4 = NN-HH-ÉÉÉÉ ÓÓ:PP:SS

D5 = HH-NN

D6 = ÓÓ:PP:SS DE/DU

D7 = ÓÓ:PP DE/DU

D8 = ÓÓ:PP:SS

D9 = ÓÓ:PP

G = minden más formátum

- (Mínusz) a végén = a negatív számok színesen jelennek meg.

() (zárójelek) a végén = a formátumkódban egy nyitó zárójel van

COLOR

1-et ad vissza, ha a negatív számok színesen jelennek meg, egyébként 0-t.

PARENTHESES

1-et ad vissza, ha a formátumkód nyitó zárójelet ( tartalmaz, egyébként 0-t.


A hivatkozás (beállítások felsorolása) a megvizsgálni kívánt cella pozíciója. Ha a hivatkozás tartomány, akkor a cella a tartomány bal felső sarkába kerül. Ha a hivatkozás nincs megadva, akkor a LibreOffice a képletet tartalmazó cella pozícióját használja. A Microsoft Excel a kurzort tartalmazó cella hivatkozását használja.

CURRENT

Ez a függvény azt az eredményt adja vissza, amely az őt tartalmazó képlet kiértékelésének idején érvényes volt (más szóval, addig, amíg a kiértékelés eljutott). Főképpen a STYLE() függvénnyel használható együtt a kiválasztott stílusok alkalmazására a cellákra attól függően, hogy mi a cella tartalma.

Szintaxis

CURRENT()

Példa

=1+2+CURRENT()

A példa eredménye 6. A függvény balról jobbra kerül kiszámításra a következő módon: 1 + 2 egyenlő 3, ami az eredmény addig a pillanatig, amíg CURRENT() utasításhoz ér a feldolgozás; a CURRENT() ezért 3-at ad, amit hozzáadva az eredeti 3-hoz 6-ot kapunk.

=A2+B2+STYLE(HA(CURRENT()>10;"Piros";"Alapértelmezett"))

A példa eredménye A2 + B2 (a STYLE itt 0-t ad vissza). Ha ez az összeg nagyobb, mint 10, akkor a cellára a Piros stílus kerül alkalmazásra. Részletesebb magyarázatért lásd a STYLE függvényt.

="zi"&CURRENT()

A példa a „zizi” szót adja vissza.

FORMULA

Egy képletet tartalmazó cella képletét adja vissza szövegként.

Szintaxis

FORMULA(hivatkozás)

A hivatkozás egy képletet tartalmazó cellára vonatkozó hivatkozás.

Érvénytelen hivatkozás, illetve képletet nem tartalmazó cellára hivatkozás #HIÁNYZIK hibaértéket eredményez.

Példa

Ha az A8 cella a =SZUM(1;2;3) képletet tartalmazza, akkor

a =FORMULA(A8) a „=SZUM(1;2;3)” szöveget adja vissza (az idézőjelek nélkül).

HAHIBA

Visszaadja az értéket, ha a cella nem tartalmaz hibaértéket, vagy az alternatív értéket.

Szintaxis

HAHIBA(érték;alternatív_érték)

Az érték a visszaadni kívánt érték, illetve kifejezés, ha az nem azonos vagy hibát eredményez.

Az alternatív_érték a visszaadni kívánt érték vagy kifejezés, ha az érték kifejezése vagy értéke azonos vagy hibát eredményez.

Példa

Az =HAHIBA(C8;C9), ahol a C8 cella tartalma =1/0, a C9 értékét adja vissza, mert az 1/0 hibás kifejezés.

Az =HAHIBA(C8;C9), ahol a C8 cella tartalma =13, a C8 értékét adja vissza, mert az nem hiba.

HAHIÁNYZIK

Visszaadja az értéket, ha a cella nem tartalmazza a #HIÁNYZIK (érték nem érhető el) értéket, vagy az alternatív értéket.

Szintaxis

HAHIÁNYZIK(érték;alternatív_érték)

Az érték a visszaadni kívánt érték, illetve kifejezés, ha az nem azonos vagy #HIÁNYZIK hibát eredményez.

Az alternatív_érték a visszaadni kívánt érték vagy kifejezés, ha az érték kifejezése vagy értéke azonos vagy #HIÁNYZIK hibát eredményez.

Példa

A =HAHIÁNYZIK(D3;D4) visszaadja a D3 értékét, ha a D3 nem eredményez #HIÁNYZIK hibát, vagy D4-et, ha igen.

HIBA.E

Ellenőrzi, hogy történt-e hiba, kivéve a #HIÁNYZIK hibaértéket, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.

Hiba esetén a függvény egy logikai vagy numerikus értéket ad vissza.

Szintaxis

HIBA.E(érték)

Az érték tetszőleges érték vagy kifejezés, amelyre vonatkozóan ellenőrzésre kerül, hogy a #HIÁNYZIK hibaértéktől eltérő hibaérték jelen van-e.

Példa

Az =HIBA.E(C8), ahol a C8 cella tartalma =1/0, IGAZ értéket ad vissza, mert az 1/0 hibás kifejezés.

Az =HIBA.E(C9), ahol a C9 cella tartalma =HIÁNYZIK(), HAMIS értéket ad vissza, mert a HIBA.E() nem veszi figyelembe a #HIÁNYZIK hibát.

HIBÁS

Ellenőrzi, hogy történt-e hiba, beleértve a #HIÁNYZIK hibaértéket, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.

Hiba esetén a függvény egy logikai vagy numerikus értéket ad vissza.

Szintaxis

HIBÁS(érték)

Az érték a vizsgálandó érték, vagy arra hivatkozik. A HIBÁS() IGAZ értéket ad vissza, ha hiba történt, és HAMIS értéket, ha nem.

Példa

Az =HIBÁS(C8), ahol a C8 cella tartalma =1/0, IGAZ értéket ad vissza, mert az 1/0 hibás kifejezés.

Az =HIBÁS(C9), ahol a C9 cella tartalma =HIÁNYZIK(), IGAZ értéket ad vissza.

HIVATKOZÁS

Megvizsgálja, hogy az argumentum referencia-e. IGAZ értéket ad vissza, ha az argumentum referencia, egyébként HAMIS értéket. Ha a függvény referenciát kap, akkor nem vizsgálja a hivatkozott értéket.

Hiba esetén a függvény egy logikai vagy numerikus értéket ad vissza.

Szintaxis

HIVATKOZÁS(érték)

Az érték az az érték, amelyről el akarja dönteni, hogy hivatkozás-e.

Példa

A =HIVATKOZÁS(C5) IGAZ eredményt ad vissza, mert a C5 érvényes hivatkozás.

A =HIVATKOZÁS("abcdef") mindig HAMIS eredményt ad vissza, mert szöveg nem lehet hivatkozás.

A =HIVATKOZÁS(4) HAMIS eredményt ad vissza.

A =HIVATKOZÁS(INDIREKT("A6")) IGAZ eredményt ad vissza, mert az INDIREKT olyan függvény, amely hivatkozást ad vissza.

A =HIVATKOZÁS(CÍM(1; 1; 2;"Munkalap2")) HAMIS eredményt ad vissza, mert a CÍM olyan függvény, amely szöveget ad vissza, annak ellenére, hogy hivatkozásnak látszik.

HIÁNYZIK

A #HIÁNYZIK hibaértéket adja vissza.

Szintaxis

HIÁNYZIK()

Példa

A =HIÁNYZIK() a cella tartalmát #HIÁNYZIK-ra változtatja.

INFO

Az aktuális munkakörnyezetről ad meghatározott információkat. A függvény egyetlen szöveges argumentumot fogad el, és ettől a paramétertől függően ad vissza adatot.

Szintaxis

INFO("típus")

A következő táblázat az INFO függvény típus szöveges paraméterének értékeit és visszatérési értékeit tartalmazza.

A „típus” értéke

Visszatérési érték

"osversion"

Kompatibilitási okokból mindig „Windows (32-bit) NT 5.01”.

"system"

Az operációs rendszer típusa.
„WNT” Microsoft Windows esetén
„LINUX” Linux esetén
„SOLARIS” Solaris esetén

"release"

A termék kiadási azonosítója, például „300m25(Build:9876)”

"numfile"

Kompatibilitási okokból mindig 1.

"recalc"

Az aktuális képlet-újraszámítási mód, „Automatikus” vagy „Manuális”


Jegyzet ikon

Más táblázatkezelő programok esetleg elfogadnak honosított értéket is típus paraméterként, de a LibreOffice Calc csak angol értékeket fogad el.


Példa

Az =INFO("release") képlet a LibreOffice kiadási számát adja vissza.

Ha a D5 cellában a system szöveg van, az =INFO(D5) képlet az operációs rendszer típusát adja vissza.

ISEVEN_ADD

Páros számok ellenőrzése. Ha a szám a kettővel történő osztást követően egész számot ad, akkor a függvény eredményül 1 értéket ad.

Jegyzet ikon

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

ISEVEN_ADD(szám)

A szám a vizsgálandó szám.

Példa

Az =ISEVEN_ADD(5) a 0 értéket adja vissza.

Az =ISEVEN_ADD(A1) 1-et ad vissza, ha az A1 cella a 2-es számot tartalmazza.

ISODD_ADD

IGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.

Jegyzet ikon

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

ISODD_ADD(szám)

A szám a vizsgálandó szám.

Példa

Az =ISODD_ADD(5) függvény az 1 értéket adja vissza.

KÉPLET

IGAZ értéket ad vissza, ha a cella képletet tartalmaz.

Hiba esetén a függvény egy logikai vagy numerikus értéket ad vissza.

Szintaxis

KÉPLET(hivatkozás)

A hivatkozás egy cellahivatkozást jelöl, amelyben ellenőrzésre kerül, hogy tartalmaz-e képletet.

Példa

Az =KÉPLET(C4) HAMIS eredményt ad vissza, ha a C4 cella az 5-ös számot tartalmazza.

LOGIKAI

Ellenőrzi, hogy logikai értékről (IGAZ vagy HAMIS) van-e szó.

Ha hiba történik, ez a függvény HAMIS eredményt ad vissza.

Szintaxis

LOGIKAI(érték)

IGAZ értéket ad vissza, ha az érték logikai érték (IGAZ vagy HAMIS), egyébként HAMIS értéket ad vissza.

Példa

A =LOGIKAI(99) a HAMIS értéket adja vissza, mert a 99 egy szám, nem logikai érték.

A =LOGIKAI(NINCS(D4)) az IGAZ értéket adja vissza a D4 cella tartalmától függetlenül, mert a NINCS() logikai értéket ad vissza.

NEM.SZÖVEG

Megvizsgálja, hogy a cellatartalom szöveg-e vagy szám-e, és HAMIS értéket ad vissza, ha az szöveg.

Ha hiba történik, ez a függvény IGAZ eredményt ad vissza.

Szintaxis

NEM.SZÖVEG(érték)

Az érték tetszőleges érték, amelyről meghatározza, hogy szöveg, szám vagy logikai érték-e.

Példa

A =NEM.SZÖVEG(D2) HAMIS eredményt ad vissza, ha a D2 cella az abcdef szöveget tartalmazza.

A =NEM.SZÖVEG(D9) IGAZ eredményt ad vissza, ha a D9 cella a 8-as számot tartalmazza.

NINCS

IGAZ értéket ad vissza, ha a cella a #HIÁNYZIK (nincs érték) hibaértéket tartalmazza.

Ha hiba történik, ez a függvény HAMIS eredményt ad vissza.

Szintaxis

NINCS(érték)

Az érték az ellenőrizni kívánt érték, illetve kifejezés.

Példa

A =NINCS(D3) függvény a HAMIS értéket ad vissza.

PÁRATLANE

IGAZ értéket ad vissza, ha a szám páratlan, HAMIS értéket, ha a szám páros.

Szintaxis

PÁRATLANE(érték)

Érték: a vizsgálni kívánt érték.

Ha az érték nem egész, a tizedesvessző után álló számjegyek nem lesznek figyelembe véve. Az érték előjele szintén nem számít.

Példa

Az =PÁRATLANE(33) eredménye IGAZ.

Az =PÁRATLANE(48) eredménye HAMIS.

Az =PÁRATLANE(3,999) eredménye IGAZ.

Az =PÁRATLANE(-3,1) eredménye IGAZ.

PÁROSE

IGAZ értéket ad vissza, ha a szám páros egész, HAMIS értéket, ha páratlan.

Szintaxis

PÁROSE(érték)

Érték: a vizsgálni kívánt érték.

Ha az érték nem egész, a tizedesvessző után álló számjegyek nem lesznek figyelembe véve. Az érték előjele szintén nem számít.

Példa

Az =PÁROSE(48) eredménye IGAZ.

Az =PÁROSE(33) eredménye HAMIS.

Az =PÁROSE(0) eredménye IGAZ.

Az =PÁROSE(-2,1) eredménye IGAZ.

Az =PÁROSE(3,999) eredménye HAMIS.

S

Egy adott paraméter számértékét adja vissza. A 0 értéket adja vissza, ha a paraméter szöveges vagy HAMIS.

Ha hiba történik, a függvény a hibaértéket adja vissza.

Szintaxis

S(érték)

Az érték a paraméter, ami számmá lesz alakítva. Az S() visszaadja a számértéket, ha tudja. Az IGAZ és HAMIS értékekre 1 és 0 értékeket ad vissza. A szövegre 0-t ad vissza.

Példa

Az =S(123) a 123 értéket adja vissza.

Az =S(IGAZ()) az 1 értéket adja vissza.

Az =S(HAMIS()) függvény a 0 értéket adja vissza.

Az =S("abc") függvény a 0 értéket adja vissza.

Az =S(1/0) a #ZÉRÓOSZTÓ! értéket adja vissza.

SZÁM

IGAZ értéket ad vissza, ha az érték számra hivatkozik.

Hiba esetén a függvény egy logikai vagy numerikus értéket ad vissza.

Szintaxis

SZÁM(érték)

Az érték tetszőleges ellenőrizni kívánt kifejezés, amelyre meghatározásra kerül, hogy szám vagy szöveg-e.

Példa

A =SZÁM(C3) IGAZ eredményt ad vissza, ha a C3 cella a 4-es számot tartalmazza.

A =SZÁM(C2) HAMIS eredményt ad vissza, ha a C2 cella az abcdef szöveget tartalmazza.

SZÖVEG.E

IGAZ értéket ad vissza, ha a cella tartalma szövegre hivatkozik.

Ha hiba történik, ez a függvény HAMIS eredményt ad vissza.

Szintaxis

SZÖVEG.E(érték)

Az érték az ellenőrizni kívánt érték, szám, logikai érték, illetve hibaérték.

Példa

A =SZÖVEG.E(D9) IGAZ eredményt ad vissza, ha a D9 cella az abcdef szöveget tartalmazza.

A =SZÖVEG.E(C3) HAMIS eredményt ad vissza, ha a C3 cella a 3-as számot tartalmazza.

TÍPUS

Az érték típusát adja vissza, ahol 1 = szám, 2 = szöveg, 4 = logikai, 8 = képlet, 16 = hibaérték, 64 = tömb.

Hiba esetén a függvény egy logikai vagy numerikus értéket ad vissza.

Szintaxis

TÍPUS(érték)

Az érték egy konkrét érték, amely adattípusa meghatározásra kerül.

Példa (lásd a fenti példatáblázatot)

A =TÍPUS(C2) függvény a 2 értéket adja vissza.

A =TÍPUS(D9) függvény az 1 értéket adja vissza.

ÜRES

IGAZ értéket ad vissza, ha a cella üres. A függvény segítségével meghatározhatja, hogy egy cella tartalma üres-e. A képletet tartalmazó cellák nem számítanak üresnek.

Hiba esetén a függvény egy logikai vagy numerikus értéket ad vissza.

Szintaxis

ÜRES(érték)

Az érték az ellenőrizni kívánt tartalom.

Példa

Az =ÜRES(D2) függvény a HAMIS értéket adja vissza.