Adatbázis-függvények

Ez a szakasz azon függvényekkel foglalkozik, amelyek egy sornyi adatot tartalmazó rekordokba szervezett adatokkal használhatók.

Jegyzet ikon

Az adatbázis kategóriát könnyen össze lehet keverni a LibreOffice programba integrált adatbázissal. Ennek ellenére semmi kapcsolat nincs a LibreOffice programban található adatbázis és a LibreOffice Calc adatbázis kategóriája között.


Példaadat:

Az alábbi adatokat fogjuk felhasználni néhány függvény leírásánál a példákban:

Az A1:E10 tartomány tartalmazza Józsi születésnapi zsúrjára meghívott gyerekek adatait. Minden gyerekről a következő adatok ismertek: az A oszlopban a név, a B-ben az osztály, ezután a kor évben, az iskolától való távolság méterben és végül a testsúly kilogrammban.

A

B

C

D

E

1

Név

Osztály

Kor

Távolság az iskolától

Testsúly

2

Andris

3

9

150

40

3

Bogi

4

10

1000

42

4

Csabi

3

10

300

51

5

Dani

5

11

1200

48

6

Erika

2

8

650

33

7

Feri

2

7

300

42

8

Gréta

1

7

200

36

9

Hunor

3

9

1200

44

10

Irén

2

8

1000

42

11

12

13

Név

Osztály

Kor

Távolság az iskolától

Testsúly

14

>600

15

16

AB.DARAB

5


A B16 cellában levő képlet =AB.DARAB(A1:E10;D1;A13:E14)

Adatbázis-függvények paraméterei:

A következő paraméter-meghatározások minden adatbázis-függvényre érvényesek:

Az adatbázis az adatbázist meghatározó cellatartomány.

Az adatbázismező megadja azt az oszlopot, amelyen a függvény dolgozik, az első paraméter feltételének alkalmazása és az adatsorok kiválasztása után. Nem kapcsolódik magához a keresési feltételhez.Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

A keresési_feltétel a keresési feltételt tartalmazó cellatartomány. Ha egy sorban több feltételt ad meg, akkor azok logikai ÉS művelettel kerülnek összekötésre. Ha feltételeket különböző sorokban ad meg, akkor azok logikai VAGY művelettel kerülnek összekötésre. A keresési feltételek tartományában található üres cellák figyelmen kívül maradnak.

Az - LibreOffice Calc - Számítás menüparanccsal megadhatja, hogyan keresse a LibreOffice Calc az azonos elemeket.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

AB.DARAB

Az AB.DARAB függvény megszámlálja a megadott keresési feltételnek megfelelő, az adatbázismező oszlopban számokat tartalmazó sorokat (rekordokat) egy adatbázisban.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.DARAB(adatbázis; [adatbázismező]; keresési_feltétel)

Ha az adatbázismező argumentum hiányzik, akkor az AB.DARAB függvény visszaadja a feltételeknek megfelelő összes rekord számát. Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

A fenti példából (görgessen fel) ki akarja deríteni, hogy hány gyereknek kell 600 méternél többet utaznia az iskolába. Az eredmény a B16-os cellában jelenjen meg. Mozgassa a kurzort a B16-os cellába. Írja be az =AB.DARAB(A1:E10;D1;A13:E14) képletet a B16-os cellába. A Függvénytündér segítséget nyújt a tartományok bevitelében.

Az adatbázis a kiértékelendő adattartomány, beleértve a fejléceket is: ebben az esetben A1:E10. Az adatbázismező megadja az oszlopot a keresési feltétel számára: ebben az esetben a szám távolságértékeket tartalmazó oszlop. A keresési_feltétel az a tartomány, ahol keresési paramétereket adhat meg: ebben az esetben A13:E14.

Ha arra kíváncsi, hogy hány másodikos idősebb 7 évesnél, akkor a D14-es cellában törölje a >600 bejegyzést, majd írjon 2 értéket a B14-es cellába az Osztály alá, illetve írjon >7 értéket a C14-es cellába ettől jobbra. Az eredmény: 2. Két 7 évesnél idősebb gyerek jár második osztályba. Mivel mindkét feltétel ugyanabban a sorban található, ezért logikai ÉS operátorral kerülnek összekötésre.

AB.DARAB2

Az AB.DARAB2 függvény megszámlálja azokat a számokat vagy alfanumerikus értékeket tartalmazó sorokat (rekordokat) egy adatbázisban, amelyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.DARAB2(adatbázis; [adatbázismező]; keresési_feltétel)

Ha az adatbázismező argumentum hiányzik, akkor az AB.DARAB2 függvény visszaadja a feltételeknek megfelelő összes rekord számát. Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

A fenti példában (lásd fent) megkeresheti, hogy hány gyerek rendelkezik E-vel vagy azt követő betűvel kezdődő névvel. Írja be az =AB.DARAB2(A1:E10;"Név";A13:E14) képletet a B16-os cellába. Törölje a régi keresési feltételeket, majd írja be a >=E képletet a Név alá, az A14-es cellába. Az eredmény 5. Ha ezt követően a 8. sorban Grétára vonatkozó összes számértéket törli, akkor az eredmény 4-re változik. A 8. sor a továbbiakban nem képezi a számítás részét, mivel nem tartalmaz értékeket. A Gréta név szöveg, nem érték. Ne feledje, hogy az adatbázismező paraméternek értékeket tartalmazó oszlopra kell mutatnia.

AB.MAX

Az AB.MAX függvény megadja a legnagyobb értéket az adatbázis azon celláiban (mezőiben), amelyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.MAX(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

Ha szeretné megtudni, hogy ki az osztályonkénti legnehezebb gyerek a fenti példában (görgessen fel), akkor adja meg a B16 cellában a következő képletet:

=AB.MAX(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

Az Osztály alá írjon rendre 1, 2, 3 stb. értékeket. Az osztály számának megadását követően megjelenik az osztály legnehezebb gyerekének testsúlya.

AB.MEZŐ

Az AB.MEZŐ függvény megadja az adatbázis azon hivatkozott cellájának a tartalmát, amelyik megfelel a megadott keresési feltételnek. Hiba esetén a függvény vagy az #ÉRTÉK! értéket (nem talált sort) vagy a Hiba:502 értéket (több mint egy cella) adja vissza.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.MEZŐ(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

A fenti példában meg akarja állapítani, hogy hányadikos az a gyerek, akinek neve az A14-es cellában található. A képletet a B16-os cellába írja be, de ezúttal a képlet kis mértékben eltér az előző példáktól, mivel csak egyetlen oszlop (egyetlen adatbázismező) adható meg adatbázismezőként. Írja be az alábbi képletet:

=AB.MEZŐ(A1:E10;"Osztály";A13:E14)

Írja be a Feri nevet az A14-es cellába, ezt követően megjelenik a 2. Feri másodikos. Ha „Osztály” helyett „Kor”-t ad meg, Feri kora jelenik meg.

Esetleg egyszerűen írja be a 11 értéket a C14-es cellába, majd törölje a sorban található többi bejegyzést. Módosítsa a B16-os cellában található képletet az alábbiak szerint:

=AB.MEZŐ(A1:E10;"Név";A13:E14)

Az osztály helyett a név kerül lekérdezésre. A válasz azonnal megjelenik: Dani az egyetlen 11 éves gyerek.

AB.MIN

Az AB.MIN függvény megadja a legkisebb értéket az adatbázis azon celláiban (mezőiben), amelyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.MIN(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

Ha szeretné megtudni, ki lakik legközelebb az iskolához a fenti példában (görgessen fel), akkor adja meg a B16 cellában a következő képletet:

=AB.MIN(A1:E10;"Távolság az iskolától";A13:E14)

A 14. sorban, az Osztály alá írjon rendre 1, 2, 3 stb. értékeket. Megjelenik az egyes osztályokra vonatkozó legrövidebb távolság az iskolától.

AB.SZORZAT

Az AB.SZORZAT függvény összeszoroz minden olyan cellát az adattartományban, ahol a cella tartalma megfelel a keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.SZORZAT(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

A fenti szülinapi zsúros példa esetén (lásd fent) ezt a függvényt nem lehet semmire se használni.

AB.SZUM

Az AB.SZUM függvény a keresési feltételnek megfelelő összes adatbázissor (rekord) celláinak összegét számítja ki.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.SZUM(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

Ahhoz, hogy megtudja Józsi szülinapi zsúrján (lásd fent) részt vevő másodikos gyerekek lakhelyeinek az iskolától mért összesített távolságát, az alábbi képletet kell beírni a B16 cellába:

=AB.SZUM(A1:E10;"Távolság az iskolától";A13:E14)

Az Osztály alatt, a 14. sorban adja meg a 2 értéket. Megjelenik az összes második osztályos gyerek iskolától mért távolságának összege (1950).

AB.SZÓRÁS

Az AB.SZÓRÁS függvény egy adatbázisoszlop keresési feltételnek megfelelő számai alapján kiszámítja egy sokaságból vett minta szórásnégyzetét. A példában található rekordokat a függvény az adatok mintájaként kezeli. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek ebben a példában az összes gyerek keresztmetszetét jelentik. Fontos megjegyezni, hogy ezernél kisebb elemszámú mintából reprezentatív eredmény nem nyerhető.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.SZÓRÁS(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

Ahhoz, hogy megkapja az azonos korú gyerekek testsúlyának szórását a fenti példában (görgessen fel), az alábbi képletet kell beírni a B16 cellába:

=AB.SZÓRÁS(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. A megjelenő eredmény az összes ilyen korú gyerek testsúlyának szórása.

AB.SZÓRÁS2

Az AB.SZÓRÁS2 függvény egy adattartomány keresési feltételnek megfelelő cellái alapján kiszámítja egy sokaságból vett minta szórásnégyzetét. A példa rekordjai teljes sokaságként lesznek kezelve.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.SZÓRÁS2(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

Józsi szülinapi zsúrján (lásd fent) levő, azonos korú gyerekek testsúlyainak átlaga az alábbi képlet B16 cellába való írásával kaphatja meg:

=AB.SZÓRÁS2(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. Az eredmény az összes azonos korú olyan gyerek testsúlyának szórása, akiknek testsúlya ellenőrzésre került.

AB.VAR

Az AB.VAR függvény visszaadja egy adatbázismező minden olyan rekordcellájának a szórásnégyzetét, ahol a rekord megfelel a keresési feltételnek. A példában található rekordokat a függvény az adatok mintájaként kezeli. Ezernél kisebb elemszámú mintából reprezentatív eredmény nem nyerhető.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.VAR(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

Ahhoz, hogy megkapja az azonos korú gyerekek testsúlyának szórásnégyzetét a fenti példában (görgessen fel), az alábbi képletet kell beírni a B16 cellába:

=AB.VAR(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. Megjelenik az összes, adott korú gyerek súlyértékének szórásnégyzete.

AB.VAR2

Az AB.VAR2 függvény visszaadja egy adatbázismező minden olyan rekordcellaértéknek a szórásnégyzetét, ahol a rekord megfelel a keresési feltételnek. A példában szereplő rekordokat teljes sokaságként fogja kezelni.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.VAR2(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

Józsi szülinapi zsúrján (lásd fent) levő, azonos korú gyerekek testsúlyainak szórásnégyzetét az alábbi képlet B16 cellába való írásával kaphatja meg:

=AB.VAR2(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. Megjelenik az összes olyan, adott korú gyerek testsúlyértékének szórásnégyzete, akik részt vesznek Józsi születésnapi zsúrján.

AB.ÁTLAG

Az AB.ÁTLAG függvény kiszámítja az összes sorban (adatbázisrekordban) lévő összes olyan cella (mező) értékének átlagát, amely megfelel a megadott keresési feltételnek.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

AB.ÁTLAG(adatbázis; adatbázismező; keresési_feltétel)

Az adatbázismező paraméterként használhat cellafejléc-hivatkozást vagy egy számot az adatbázis területen belüli oszlop megadásához, 1-gyel kezdve. A szó szerinti fejlécnévvel való oszlophivatkozáshoz tegyen a fejlécnév köré idézőjeleket.

Példa

Ahhoz, hogy megkapja az azonos korú gyerekek átlagtestsúlyát a fenti példában (görgessen fel), az alábbi képletet kell beírni a B16 cellába:

=AB.ÁTLAG(A1:E10;"Testsúly";A13:E14)

A 14. sorban, a Kor alá írjon rendre 7, 8, 9 stb. értékeket. Megjelenik az azonos korú gyerekek testsúlyának átlaga.