Függvények kategória szerint

Ez a rész a LibreOffice Calc függvényeit írja le. A Függvénytündérben a függvények kategóriákba vannak sorolva.

Adatbázis

Ez a szakasz azon függvényekkel foglalkozik, amelyek egy sornyi adatot tartalmazó rekordokba szervezett adatokkal használhatók.

Dátum és idő

Ezek a munkalapfüggvények dátumok és időpontok beszúrására, valamint szerkesztésére használhatók.

Pénzügyi

A kategória a LibreOffice Calc pénzügyi függvényeit tartalmazza.

Információ

A kategória az információs függvényeket tartalmazza.

Logikai

This category contains the Logical functions.

Matematikai

Ez a kategória a Calc matematikai függvényeit tartalmazza.

Tömb

Ez a kategória az adattömbökön, illetve mátrixokon ható függvényeket tartalmazza.

Statisztikai

A kategória a statisztikai függvényeket tartalmazza.

Munkafüzet

Ez a szakasz tartalmazza a munkafüzet-kezelő függvények példával szemléltetett leírását.

Szöveg

This section contains descriptions of the Text functions.

Kiegészítő

The following describes and lists some of the available add-in functions.