CreateUnoService Function

A ProcessServiceManager segítségével egy Uno-szolgáltatás hozható létre.

Szintaxis:

oService = CreateUnoService( Uno-szolgáltatás neve )

For a list of available services, go to: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Példák:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

A következő kód egy szolgáltatást használ a fájlmegnyitás-párbeszédablak megnyitásához:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Válasszon egy fájlt")

  Print "választott fájl: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function