TwipsPerPixelX Function

Egy képpont szélességét jelentő twipek számát adja vissza.

Szintaxis:

n = TwipsPerPixelX

Visszatérési érték:

Integer (egész szám)

Példa:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " twip * " & TwipsPerPixelY() & " twip",0,"Képpontméret"

End Sub