Egyéb parancsok

Ez a lista azokat a függvényeket és utasításokat tartalmazza, amelyek egyik eddig felsorolt kategóriába sem tartoznak.

Beep Statement

Egy hangot játszik le a számítógép hangszóróján keresztül. A hang rendszerfüggő, és a hangerő, illetve a hangmagasság nem módosítható.

Shell Function

Elindít egy másik alkalmazást, és ha szükséges, meghatározza az alkalmazáshoz tartozó megfelelő ablakstílust.

Wait Statement

Felfüggeszti a program futtatását az ezredmásodpercben megadott ideig.

GetSystemTicks Function

Visszaadja az operációs rendszer által biztosított számláló értékét. A függvény segítségével optimalizálhat bizonyos folyamatokat.

Environ Function

Visszaadja a környezeti változó értékét string (karakterlánc) kifejezésként. A környezeti változó az operációs rendszer típusától függ.

GetSolarVersion Function

Visszaadja a LibreOffice belső verziószámát.

GetGuiType Function

Visszaad egy numerikus értéket, amely azonosítja a grafikus felhasználói felületet.

TwipsPerPixelX Function

Egy képpont szélességét jelentő twipek számát adja vissza.

TwipsPerPixelY Function

Egy képpont magasságát jelentő twipek számát adja vissza.

CreateUnoStruct Function

Létrehozza egy Uno-struktúratípus egy példányát.

CreateUnoService Function

A ProcessServiceManager segítségével egy Uno-szolgáltatás hozható létre.

GetProcessServiceManager Function

Visszaadja a ProcessServiceManager (központi Uno ServiceManager) programot.

CreateUnoDialog Function

Létrehoz egy Basic Uno-objektumot, amely a Basic-futásidő alatt egy Uno-párbeszédablak-vezérlőelemet jelenít meg.

CreateUnoListener Function

Létrehoz egy figyelőpéldányt.

CreateUnoValue Function

Visszaad egy objektumot, amely egy olyan, szigorúan típusos változóértéket jelenít meg, amely az Uno-típusrendszerre hivatkozik.

CreateObject Function

Létrehoz egy UNO-objektumot. Windows esetén OLE-objektumot is létrehoz.

Ez a metódus a paraméterként kapott típusok példányait hozza létre.

GetDefaultContext Function

A process service factory alapértelmezett kontextusával tér vissza, ha létezik, egyébként egy nullreferenciát ad vissza.

ThisComponent Statement

Megcímzi az aktív komponenst, így a tulajdonságai olvashatóvá és beállíthatóvá válnak. A ThisComponent a dokumentum Basicből használható, és azt a dokumentumot reprezentálja, amelyhez a Basic tartozik. A ThisComponent által elért objektum típusa a dokumentum típusától függ.

GlobalScope

A Basic-forráskód és -párbeszédablakok egy programkönyvtár-rendszeren keresztül vannak szervezve.