Mid Function, Mid Statement

Visszaadja egy string (karakterlánc) kifejezés megadott részét (Mid függvény), vagy lecseréli a string (karakterlánc) kifejezés egy részét egy másik string (karakterláncra) kifejezésre (Mid utasítás).

Szintaxis:

Mid (Szöveg As String, Kezdés As Long [, Hossz As Long]) vagy Mid (Szöveg As String, Kezdés As Long , Hossz As Long, Szöveg As String)

Visszatérési érték:

String (karakterlánc) (csak a függvény esetén)

Paraméterek:

Szöveg: Bármilyen string (karakterlánc) kifejezés, amelyet módosítani akar.

Kezdés: Numerikus kifejezés, amely a karakterláncban a másolni vagy visszakapni kívánt karakterláncrész kezdetét jelző karakter pozícióját adja meg. A maximális érték 65535.

Hossz: Numerikus kifejezés, amely a másolni vagy visszakapni kívánt karakterek számát adja vissza. A maximális érték 65535.

Ha a Hossz paraméter nincs megadva a Mid függvényben, akkor a függvény a string (karakterlánc) kifejezés összes karakterét - a kiindulási pozíciótól a végéig - visszaadja.

Ha a Mid utasítás Hossz paramétere kisebb, mint a lecserélni kívánt szöveg hossza, akkor a függvény lecsökkenti a szöveget a megadott hosszra.

Szöveg: A string (karakterlánc) kifejezés lecserélésére szolgáló karakterlánc (Mid utasítás).

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

PĂ©lda:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Adjon meg egy dátumot „ÉÉÉÉ-HH-NN” nemzetközi formátumban)

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub