LCase Function

A karakterláncban előforduló nagybetűket kisbetűvé alakítja.

Lásd még: UCase függvény

Szintaxis:

LCase (Szöveg As String)

Visszatérési érték:

String (karakterlánc)

Paraméterek:

Szöveg: Bármilyen string (karakterlánc) kifejezés, amelyet át szeretne alakítani.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

PĂ©lda:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' A "las vegas" karakterláncot adja vissza

    Print UCase(sVar) ' A "LAS VEGAS" karakterláncot adja vissza

End Sub