Karakterlánc tartalmának szerkesztése

Az alábbi függvények a karakterlánc tartalmának szerkesztésére, formázására, valamint igazítására szolgálnak. Az & operátorral fűzheti össze a karakterláncokat.

Format Function

Átalakít egy számot karakterlánccá, majd a megadott formátumúra formázza.

LCase Function

A karakterláncban előforduló nagybetűket kisbetűvé alakítja.

Left Function

Visszaadja egy karakterlánc meghatározott számú bal oldali karaktereit.

LSet Statement

Hozzáigazít egy karakterláncot egy string (karakterlánc) változó bal oldalához, vagy átmásol egy felhasználó által definiált típusú változót egy másik, felhasználó által definiált típusú változóba.

LTrim Function

Az összes kezdő szóközt eltávolítja egy string (karakterlánc) kifejezés elejéről.

Mid Function, Mid Statement

Visszaadja egy string (karakterlánc) kifejezés megadott részét (Mid függvény), vagy lecseréli a string (karakterlánc) kifejezés egy részét egy másik string (karakterláncra) kifejezésre (Mid utasítás).

Right Function

Visszaadja egy string (karakterlánc) kifejezés jobb oldali "n" karakterét.

RSet Statement

Jobbra igazít egy karakterláncot egy string (karakterlánc) változón belül, vagy átmásol egy felhasználó által definiált típusú változót egy másik változóba.

RTrim Function

Törli a string (karakterlánc) kifejezés végén levő szóközöket.

Trim Function

Egy karakterlánc elején, valamint végén levő összes szóközt eltávolítja.

UCase Function

Átalakítja a karakterláncban levő kisbetűs karaktereket nagybetűvé.

Split Function

Egy string (karakterlánc) kifejezésből visszaad egy részkarakterláncokból álló tömböt.

Join Function

Egy string (karakterlánc) tömbben levő rész-karakterláncokból visszaad egy karakterláncot.

ConvertToURL Function

Átalakít egy rendszerfájl-nevet fájl-URL-é.

ConvertFromURL Function

Átalakít egy fájl-URL-t rendszerfájl-névvé.