String Function

Létrehoz egy karakterláncot a megadott karakterből vagy a függvénynek átadott string (karakterlánc) kifejezés első betűje alapján.

Szintaxis:

String (n As Long, {Kifejezés As Integer | Karakter As String})

Visszatérési érték:

String (karakterlánc)

Paraméterek:

n: Numerikus kifejezés, amely a karakterláncban visszaadni kívánt karakterek számát jeleníti meg. Az n maximális értéke 65535.

Kifejezés: Numerikus kifejezés, amely a karakter ASCII-kódját határozza meg.

Karakter: Bármilyen karakter, amelyből a visszaadni kívánt karakterlánc lesz felépítve, vagy bármilyen karakterlánc, amelynek csak az első karaktere lesz felhasználva.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

PĂ©lda:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub