Space Function

Visszaad egy olyan karakterláncot, amely megadott számú szóközből áll.

Szintaxis:

Space (n As Long)

Visszatérési érték:

String (karakterlánc)

Paraméterek:

n: Numerikus kifejezés, amely a karakterláncban levő szóközök számát határozza meg. Az n maximális értéke 65535.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

PĂ©lda:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Információ:"

End Sub