Chr Function

Visszaadja a megadott karakterkódnak megfelelő karaktert.

Szintaxis:

Chr(Kifejezés As Integer)

Visszatérési érték:

String (karakterlánc)

Paraméterek:

Kifejezés: Numerikus változók, amelyek egy érvényes 8 bites ASCII-kódot (0-255), vagy egy 16 bites Unicode-értéket jelentenek.

A Chr$ függvény segítségével speciális vezérlősorozatokat küldhet egy nyomtatóra vagy másik típusú kimeneti forrásra. Ennek segítségével idézőjeleket is beszúrhat egy string (karakterlánc) kifejezésbe.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

PĂ©lda:

Sub ExampleChr

    ' Ez a példa egy idézőjelet (34-es ASCII-kód) szúr be egy karakterláncba.

    MsgBox "Egy "+ Chr$(34)+"rövid" + Chr$(34)+" utazás."

    ' A következőt írja ki: Egy "rövid" utazás.

End Sub

ASC