IsMissing Function

Leellenőrzi, hogy egy függvény opcionális paraméterrel volt-e meghívva.

Lásd még: Optional

Szintaxis:

IsMissing( Argumentumnév )

Paraméterek:

Argumentumnév: Egy opcionális argumentum neve.

Ha az IsMissing függvény az Argumentumnév által lett meghívva, akkor a True (igaz) értéket fogja visszaadni.

Lásd még: Példák.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás