Static Statement

Egy változót vagy tömböt deklarál eljárásszinten egy szubrutinon vagy függvényen belül, így a változó vagy tömb értékei a szubrutinból vagy függvényből kilépés után is megmaradnak. A Dim utasítás elnevezési szokásai is érvényesek.

Figyelmeztetés ikon

A Static utasítás nem használható változótömbök megadásához. A tömböket a rögzített méretűnek kell megadni.


Szintaxis:

Static Változónév[(kezdés To befejezés)] [As Változótípus][, Változónév2[(kezdés To befejezés)] [As Változótípus][,...]]

PĂ©lda:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"A válasz"

End Sub

 

' A statikus változó inicializáló függvénye

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum As Integer = 40 ' a függvény minimális visszatérési értéke

  If iInit = 0 Then ' inicializálva van-e

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function