LBound Function

Visszaadja egy tömb alsó határát.

Szintaxis:

LBound (Tömbnév [, Dimenzió])

Visszatérési érték:

Integer (egész szám)

Paraméterek:

Tömbnév: A tömb neve, amelynek a felső (Ubound) vagy alsó (LBound) határát kívánja megkapni.

[Dimenzió]: Integer (egész szám), amely megadja, hogy melyik dimenziót kívánja visszaadni a felső (Ubound) vagy alsó (LBound) határhoz. Ha az érték nincs megadva, akkor az első dimenziót használja a rendszer.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

9 Az index a definiált határokon kívülre mutat

PĂ©lda:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' 10-et ad vissza

  Print UBound(sVar()) ' 20-at ad vissza

  Print LBound(sVar(),2) ' 5-öt ad vissza

  Print UBound(sVar(),2) ' 70-et ad vissza

End Sub