IsNull Function

Leellenőrzi, hogy egy változó a speciális Null értéket tartalmazza-e, amely azt jelöli, hogy a változó nem tartalmaz adatot.

Szintaxis:

IsNull (Változó)

Visszatérési érték:

Bool (logikai)

Paraméterek:

Változó: A tesztelni kívánt változó. A függvény True (igaz) értéket ad vissza, ha a változó Null értéket tartalmaz, és False (hamis) értéket, ha nem a Null értéket tartalmazza.

Null - Ez az érték használatos az érvényes tartalom nélküli variant adataltípusra.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

PĂ©lda:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub