IsEmpty Function

Teszteli, hogy a változó az Empty (üres) értéket tartalmazza-e. Az Empty (üres) érték jelzi, hogy a változó nincs inicializálva.

Szintaxis:

IsEmpty (Változó)

Visszatérési érték:

Bool (logikai)

Paraméterek:

Változó: A tesztelni kívánt változó. Ha a változó az Empty (üres) értéket tartalmazza, akkor a függvény True (igaz) értéket ad vissza, ellenkező esetben False (hamis) értéket.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

PĂ©lda:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' True (igaz) értéket ad vissza

End Sub