Exit Statement

Kilép egy Do...Loop, For...Next ciklusból, egy függvényből vagy egy szubrutinból.

Szintaxis:

lásd Paraméterek

Paraméterek:

Exit Do

Csak a Do...Loop utasításon belül használható a ciklusból történő kilépésre. A programvégrehajtás a Loop utasítást követő utasítással folytatódik. Ha a Do...Loop utasítások be vannak ágyazva, akkor a vezérlés átadódik a következő magasabb szinten lévő ciklusnak.

Exit For

Csak a For...Next cikluson belül használható a ciklusból történő kilépésre. A programvégrehajtás a Next utasítást követő első utasítással folytatódik. Beágyazott utasításokban a vezérlés átadódik a következő magasabb szinten lévő ciklusnak.

Exit Function

Azonnal kilép a Function eljárásból. A programvégrehajtás a Function hívást követő utasítással folytatódik.

Exit Sub

Azonnal kilép a szubrutinból. A programvégrehajtás a Sub hívást követő utasítással folytatódik.

Jegyzet ikon

Az Exit utasítás nem egy struktúra végét határozza meg, és nem szabad az End utasítással összekeverni.


PĂ©lda:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 To 10 ' Tömb feltöltése tesztadatokkal

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' A LinSearch TextArray:sList()-et keres egy TextEntry számára:

' Visszaadja a bejegyzés indexét, vagy a 0 (Null) értéket

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem megtalálva

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function