Function Statement

Definiál egy szubrutint, amelyet kifejezésként lehet használni egy visszatérési típus meghatározásához.

Szintaxis

lásd Paraméter

Paraméterek:

Szintaxis

Function Név[(Változónév1 [As Típus][, Változónév2 [As Típus][,...]])] [As Típus]

utasításblokk

[Exit Function]

utasításblokk

End Function

Paraméter

Név: A függvény által visszaadott értéket tároló szubrutin neve.

Változónév: A szubrutinnak átadandó paraméter.

Típus: Típus deklarációs kulcsszó.

PĂ©lda:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 To 10 ' Tömb feltöltése tesztadatokkal

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' A Linsearch TextArray:sList()-et keres egy TextEntry számára:

' A visszatérési érték a bejegyzés indexe vagy 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem megtalálva

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function