FreeLibrary Function

Felszabadítja a Declare utasítás által betöltött DLL-eket. A felszabadított DLL automatikusan ismét betöltésre kerül az egyik függvénye meghívásakor. Lásd még: Declare

Szintaxis:

FreeLibrary (LibName As String)

Paraméterek:

Libnév: String (karakterlánc) kifejezés, amely a DLL nevét adja meg.

Jegyzet ikon

A FreeLibrary utasítás csak olyan DLL-eket tud felszabadítani, amelyek a Basic futásideje alatt töltődtek be.


Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

PĂ©lda:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub