További utasítások

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

A program vezérlését egy szubrutinnak, egy függvénynek vagy egy DLL-eljárásnak adja át.

Choose Function

Visszaad az argumentumok listájából egy kiválasztott értéket.

Declare Statement

Deklarálja és definiálja egy DLL egyik szubrutinját, amelyet végre akar hajtani a LibreOffice Basicben.

End Statement

Befejez egy eljárást vagy egy blokkot.

Exit Statement

Kilép egy Do...Loop, For...Next ciklusból, egy függvényből vagy egy szubrutinból.

FreeLibrary Function

Felszabadítja a Declare utasítás által betöltött DLL-eket. A felszabadított DLL automatikusan ismét betöltésre kerül az egyik függvénye meghívásakor. Lásd még: Declare

Function Statement

Definiál egy szubrutint, amelyet kifejezésként lehet használni egy visszatérési típus meghatározásához.

Rem Statement

Megadja, hogy a program egy sora megjegyzés-e, vagy nem.

Stop Statement

Leállítja a Basic-program futtatását.

Sub Statement

Definiál egy szubrutint.

Switch Function

Kiértékeli az egy kifejezésből és az azt követő értékből álló argumentumok listáját. A Switch függvény visszaadja a függvény által kapott kifejezéshez rendelt értéket.

With Statement

Az objektumot alapértelmezettként állítja be. Ha nincs másik objektumnév megadva, akkor az összes tulajdonság és metódus az alapértelmezett objektumra hivatkozik, amíg a program az End With utasítást el nem éri.