While...Wend Statement

Ha a program While utasítást talál, akkor megvizsgálja a feltételt. Ha a feltétel hamis, akkor a program közvetlenül a Wend utasítás után folytatja. Ha a feltétel igaz, akkor a ciklus addig hajtódik végre, amíg a program meg nem találja a Wend utasítást, majd visszaugrik a While utasításra. Ha a feltétel továbbra is igaz, akkor a ciklus újra végrehajtásra kerül.

A Do...Loop utasítással ellentétben, a While...Wend ciklust nem fejezheti be az Exit utasítással. While...Wend ciklusból ne lépjen ki a GoTo utasítással, mert ez futásidejű hibát okozhat.

Egy Do...Loop ciklus sokkal rugalmasabb, mint egy While...Wend ciklus.

Szintaxis:

While Feltétel [Utasítás] Wend

PĂ©lda:

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText ="Ez egy rövid szöveg"

  iRun = 1

  While iRun < Len(sText)

    If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Kódolt szöveg"

End Sub