Ciklusok

Az alábbi utasítások ciklusokat futtatnak.

Do...Loop Statement

Addig ismételgeti a Do és a Loop utasítások között elhelyezkedő utasításokat, ameddig a feltétel True (igaz) értékű, vagy True (igaz) értékűvé nem válik.

For...Next Statement

Meghatározott számú alkalommal megismétli a For...Next blokkban levő utasításokat.

While...Wend Statement

Ha a program While utasítást talál, akkor megvizsgálja a feltételt. Ha a feltétel hamis, akkor a program közvetlenül a Wend utasítás után folytatja. Ha a feltétel igaz, akkor a ciklus addig hajtódik végre, amíg a program meg nem találja a Wend utasítást, majd visszaugrik a While utasításra. Ha a feltétel továbbra is igaz, akkor a ciklus újra végrehajtásra kerül.