Matematikai operátorok

A LibreOffice Basic a következő matematikai operátorokat támogatja.

Ez a fejezet rövid áttekintést ad a programon belüli számításokban használt aritmetikai operátorokról.

"-" Operator

Kivon egymásból két értéket.

"*" Operator

Összeszoroz két értéket.

"+" Operator

Összead vagy kombinál két kifejezést.

"/" Operator

Eloszt egymással két értéket.

"^" Operator

Hatványoz egy számot.

Mod Operator

Visszaadja egy osztás egész maradékát.