Not Operator

Negálja a kifejezést a bitek invertálásával.

Szintaxis:

Eredmény = Not Kifejezés

Paraméterek:

Eredmény: Bármilyen numerikus változó, amely a negálás eredményét tárolja.

Kifejezés: Bármilyen negálni kívánt kifejezés.

Egy logikai kifejezés negálásánál a True (igaz) érték False (hamis) értékké változik, a False (hamis) érték pedig True (igaz) értékké változik.

Bitenkénti negálásnál az összes bit invertálódik.

PĂ©lda:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA ' -11-et ad vissza

    vOut = Not(vC > vD) ' -1-et ad vissza

    vOut = Not(vB > vA) ' -1-et ad vissza

    vOut = Not(vA > vB) ' 0-t ad vissza

End Sub