AND Operator

Logikailag összevon két kifejezést.

Szintaxis:

Eredmény = Kifejezés1 And Kifejezés2

Paraméterek:

Eredmény: Bármilyen numerikus kifejezés, amely tárolja az összevonás eredményét.

Kifejezés1, Kifejezés2: Bármely kifejezések, amelyeket össze szeretne vonni.

Az AND operátorral egyesített logikai kifejezések csak akkor adnak vissza Igaz értéket, ha mindkét kifejezés értéke Igaz:

Igaz AND Igaz értéke Igaz; az összes többi kombináció Hamis.

Az AND operátor két numerikus kifejezés azonos helyein levő bitek összehasonlítását is elvégzi.

PĂ©lda:

Sub ExampleAnd

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vVarOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vVarOut = A > B And B > C ' -1-et ad vissza

  vVarOut = B > A And B > C ' 0-t ad vissza

  vVarOut = A > B And B > D ' 0-t ad vissza

  vVarOut = (B > D And B > A) ' 0-t ad vissza

  vVarOut = B And A ' 8-at ad vissza a két argumentum bitszintű egyesítése következtében

End Sub