On Error GoTo ... Resume Statement

Hiba esetén elindít egy hibakezelő rutint, vagy folytatja a program futtatását.

Szintaxis:

On {[Local] Error GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Paraméterek:

GoTo Címke: Hiba esetén elindítja a „Címke” sorban kezdődő hibakezelő rutint.

Resume Next: Hiba esetén a program futtatása a hibás utasítás utáni utasítás végrehajtásával fog folytatódni.

GoTo 0: Kikapcsolja a hibakezelőt az aktuális eljárásban.

Lokális: Az „On error” globális hatókörben van, és addig aktív, amíg egy másik „On error” utasítás nem írja felül. Az „On Local error” lokális, és arra a rutinra vonatkozik, amelyik meghívta. A lokális hibakezelés felülírja a korábbi globális beállításokat. Amikor a meghívó rutin kilép, a lokális hibakezelő automatikusan érvényét veszti, és visszaállnak a globális beállítások.

Az On Error GoTo utasítás a makró futás közbeni hibáinak lekezelésére szolgál.

PĂ©lda:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Ez egy szövegsor"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Minden fájl lezárásra kerül",0,"Hiba"

End Sub