Err Function

Visszaadja a program futtatása közben fellépő hibát azonosító hibakódot.

Szintaxis:

Err

Visszatérési érték:

Integer (egész szám)

Paraméterek:

Az Err függvényt a hibakezelő rutinok esetén használja a hibák meghatározására és javítására.

PĂ©lda:

Sub ExampleError

On Error GoTo ErrorHandler REM Hibakezelő beállítása

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM A hibát egy nem létező fájl okozza

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Hiba" & err & ": " & Error$ + chr(13) + "A következő sorban : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Hiba történt"

End Sub