Timer Function

Visszaad egy olyan értéket, amely az éjfél óta eltelt másodpercek számát adja meg.

Jegyzet ikon

Először a Timer függvény meghívására szolgáló változót kell deklarálni, majd hozzá kell rendelni egy „Long” (hosszú egész) adattípust, ellenkező esetben a dátum kerül visszaadásra.


Szintaxis:

Timer

Visszatérési érték:

Dátum

PĂ©lda:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Éjfél óta eltelt másodpercek"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Az idő"

End Sub