Időértékek átalakítása

A következő függvények az időértékeket normál számokká alakítják át.

Hour Function

Visszaadja a TimeSerial vagy a TimeValue függvény által meghatározott időérték alapján meghatározott órát.

Minute Function

Visszaadja a TimeSerial vagy a TimeValue függvény által meghatározott időérték alapján meghatározott óra egy percét.

Second Function

Egy olyan egész számot ad vissza, amely a TimeSerial vagy a TimeValue függvény által meghatározott időérték alapján meghatározott másodpercet jelenti.

TimeSerial Function

Kiszámítja a megadott óra-, perc- és másodperc-paraméter soros időértékét, amelyek numerikus értékként adódnak át. Az érték segítségével ezután kiszámíthatja az idők közötti eltérést.

TimeValue Function

Kiszámít egy soros időértéket a megadott órából, percből és másodpercből - karakterláncként átadott paraméterek -, amelyek az időt egy numerikus értékként ábrázolják. Az érték segítségével kiszámítható az idők közötti különbség.

CDateToUnoTime Function

Visszaadja a dátum idő részét com.sun.star.util.Time UNO struktúraként.

CDateFromUnoTime Function

Egy com.sun.star.util.Time UNO struktúrát Date (dátum) értékké alakít.

CDateToUnoDateTime Function

Visszaadja a dátum idő részét com.sun.star.util.DateTime UNO struktúraként.

CDateFromUnoDateTime Function

Egy com.sun.star.util.DateTime UNO struktúrát Date (dátum) értékké alakít.