SetAttr Statement

Beállítja egy megadott fájl attribútuminformációját.

Szintaxis:

SetAttr Fájlnév As String, Attribútum As Integer

Paraméterek:

Fájlnév: A fájl neve, az elérési utat is beleértve, amelynek az attribútumát tesztelni kívánja. Ha nem ad meg elérési utat, akkor a SetAttr az aktuális könyvtárban keresi a fájlt. URL-jelölést is használhat.

Attribútum: A beállítandó vagy törlendő attribútumokat meghatározó bitminta:

Érték

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file


Különböző attribútumokat is megadhat a megfelelő értékek logikai OR utasítással történő összekapcsolásával.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

53 A fájl nem található

70 Hozzáférés megtagadva

PĂ©lda:

Sub ExampleSetGetAttr

 On Error GoTo ErrorHandler ' Definiálja a hibakezelő függvényt

 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"

 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0

 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY

 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )

 End

ErrorHandler:

 Print Error

 End

End Sub