MkDir Statement

Létrehoz egy új könyvtárat egy adatmédiumon.

Szintaxis:

MkDir Szöveg As String

Paraméterek:

Szöveg: String (karakterlánc) kifejezés, amely megadja a létrehozandó könyvtár elérési útját és nevét. URL-jelölést is használhat.

Ha az elérési út nincs megadva, akkor a könyvtárat az aktuális könyvtárban hozza létre.

Error codes:

5 Érvénytelen eljáráshívás

76 Az elérési út nem található

Példa:

Sub ExampleFileIO

' Példa a fájlok rendezéséhez használt függvényekre

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 As String ="Test"

Const sFile2 As String = "Copied.tmp"

Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Létezik a könyvtár?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Könyvtár létrehozása"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuális könyvtár"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Létrehozási idő"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Fájl hossza"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Fájlattribútumok"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Átnevezés ugyanabban a könyvtárban

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Az összes attribútum törlése

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Új fájlattribútumok"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Konvertálja az URL-ben lévő elérési utat

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' kettőspont DOS-ban

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function