Fájlbemeneti/-kimeneti függvények

Get Statement

Beolvas egy rekordot egy relatív fájlból, vagy bájtok sorozatát egy bináris fájlból egy változóba.

Input# Statement

Egy megnyitott szekvenciális fájlból beolvassa az adatot.

Line Input # Statement

Karakterláncokat olvas be egy szekvenciális fájlból egy változóba.

Put Statement

Beír egy rekordot egy relatív fájlba, vagy egy bájtsorozatot egy bináris fájlba.

Write Statement

Szöveget ír egy szekvenciális fájlba.

Loc Function

Egy megnyitott fájlban az aktuális pozíciót adja vissza.

Seek Function

Az Open utasítással megnyitott fájlban visszaadja a következő írás vagy olvasás helyét.

Eof Function

Meghatározza, hogy a fájlmutató elérte-e egy fájl végét.

Lof Function

Egy megnyitott fájl méretét adja vissza bájtban.