Színfüggvények

Ez a szakasz a színek meghatározására használt futásidejű függvényeket írja le.

Blue Function

A meghatározott színkód kék összetevőjét adja vissza.

Green Function

A meghatározott színkód zöld összetevőjét adja vissza.

Red Function

A meghatározott színkód vörös összetevőjét adja vissza.

QBColor Function

Visszaadja egy régebbi, MS-DOS-alapú programozási nyelven keresztül színértékként átadott szín RGB-színkódját.

RGB Function

Visszaad egy vörös, zöld és kék összetevőből álló hosszú egész színértéket.