Futásidejű függvények

A szakasz leírja a LibreOffice Basic futásidejű függvényeit.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Képernyő-I/O-függvények

Ez a szakasz a felhasználói bemenetet és kimenetet támogató párbeszédablakokhoz használt futásidejű függvényeket írja le.

Fájl-I/O-függvények

A fájl-I/O-függvények segítségével felhasználó által definiált (adat-) fájlokat hozhat létre és kezelhet.

Dátum- és időfüggvények

Az alábbiakban leírt utasítások és függvények a dátummal és idővel történő számításoknál használhatók.

Hibakezelő függvények

Az alábbi utasítások és függvények segítségével megadhatja, hogy a LibreOffice Basic hogyan reagáljon a futás közbeni hibákra.

Logikai operátorok

A LibreOffice Basic a következő logikai operátorokat támogatja.

Matematikai operátorok

A LibreOffice Basic a következő matematikai operátorokat támogatja.

Numerikus függvények

Az alábbi numerikus függvények számításokat hajtanak végre. A matematikai és logikai operátorok külön részben vannak leírva. A függvények abban különböznek az operátoroktól, hogy a függvények argumentumot adnak át, és eredményt adnak vissza, az operátorok pedig két numerikus kifejezés egyesítésével adnak vissza értéket.

A program futásának vezérlése

Az alábbi utasítások a program futását vezérlik.

Változók

A következő utasítások és függvények állnak rendelkezésre a változók kezeléséhez. A függvények segítségével deklarálhat vagy definiálhat változókat, átalakíthat változókat egyik típusból a másikba, vagy meghatározhat változótípusokat.

Összehasonlító operátorok

Az alábbiakban az elérhető összehasonlító operátorok részletezése következik.

Karakterláncok

Az alábbi függvények és utasítások karakterláncokat értékelnek és adnak vissza.

Egyéb parancsok

Ez a lista azokat a függvényeket és utasításokat tartalmazza, amelyek egyik eddig felsorolt kategóriába sem tartoznak.