Vezérlőelemek példaprogramjai a párbeszédablak-szerkesztőben

Az alábbiak egy új „Dialog1” nevű párbeszédablak létrehozására mutatnak példát. A párbeszédablak-szerkesztő Eszközök paneljén található eszközökkel hozza létre a párbeszédablakot, és adja hozzá a következő vezérlőelemeket: egy „CheckBox1” nevű Jelölőnégyzetet, egy „Label1” nevű Címkét, egy „CommandButton1” nevű Gombot és egy „ListBox1” nevű Listamezőt.

Figyelmeztetés ikon

Legyen következetes a kis- és nagybetűk használatával egy vezérlőelem object (objektum) változóhoz rendelése esetén.


Általános függvény párbeszédablakok betöltéséhez

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Párbeszédablak megjelenítése

REM változók globális meghatározása

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

A programban levő vezérlőelemek tulajdonságainak olvasása vagy szerkesztése

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM a párbeszédablak-modell beolvasása

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM a Label1 szövegének megjelenítése

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM a Label1 vezérlőelem szövegének megváltoztatása

  oLabel1.Text = "Új fájlok"

  REM a CheckBox1 vezérlőelem modelltulajdonságainak megjelenítése

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM a CheckBox1 vezérlőelem modelljében új állapot beállítása

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM a CommandButton1 vezérlőelem modelltulajdonságainak megjelenítése

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM a CommandButton1 vezérlőelem tulajdonságainak megjelenítése

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM párbeszédablak futtatása

  oDialog1.Execute()

End Sub

Bejegyzés hozzáadása egy listamezőhöz

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM hozzáad a listamezőhöz egy új bejegyzést

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Bejegyzés eltávolítása egy listamezőből

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM a listamező első bejegyzésének eltávolítása

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub