3D-postavke

Alatna traka 3D-postavki kontrolira svojstva 3D-objekata.

Izvlańćenje ukljuńćeno/iskljuńćeno

Ukljuńćuje i iskljuńćuje 3D-efekte za odabrani objekt.

Nagni prema dolje

Odabrani objekt naginje prema dolje za pet stupenjeva.

Nagni prema gore

Oznańćeni objekt naginje prema gore za pet stupnjeva.

Nagni ulijevo

Naginje oznańćeni objekt ulijevo za pet stupenjeva.

Nagni udesno

Naginje oznańćeni objekt udesno za pet stupnjeva.

Dubina

Otvara prozor Dubine izvlańćenja.

Select an extrusion depth.

Unos dubine izvlańćenja.

Smjer

Otvara prozor Smjer izvlańćenja.

Odaberite smjer.

Select a perspective or parallel extrusion method.

Osvjetljenje

Otvara prozor Osvjetljenje izvlake.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

PovrŇ°ina

Otvara prozor PovrŇ°ina izvlake.

Select a surface material or a wireframe display.

3D Boja

Otvara alatnu traku Boja izvlake.