Format Function

Konvertira broj u znakovni niz, a tada ga formatira u skladu s navedenim formatom.

Syntax:

Format (Number [, Format As String])

Povratna vrijednost

Znakovni niz

Parametri:

Number: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

Format: String that specifies the format code for the number. If Format is omitted, the Format function works like the Str function.

Kodovi za formatiranje

Sljedeći popis opisuje kodove koje možete koristiti za formatiranje broja:

0: If Number has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If Number has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the number has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the number are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the Format code.

#: If Number contains a digit at the position of the # placeholder in the Format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

Ovaj simbol radi kao 0, osim što se vodeće i sljedne nule ne prikazuju ako postoji više # znakova u formatu koda od brojeva znamenki u broju. Samo relevantne znamenke broja se prikazuju.

.: The decimal placeholder determines the number of decimal places to the left and right of the decimal separator.

Ako formatski kod sadrži samo # rezervirana mjesta ljevo od znakova, brojevi manji od 1 počinu sa decimalnim razdjelnikom. Za stalni prikaz početne nule kod decialnih brojeva, koristite 0 kao rezervirano mjesto za prvu znamenku ljevo od decimalnog razdjelnika.

%: Multiplies the number by 100 and inserts the percent sign (%) where the number appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the number is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Ako je potencija negativna, minus znak je prikazan direktno prije potencije sa E-, E+, e-, e+. Ako je potencija pozitivna, plus znak je prikazan jedino ispred potencija sa E+ ili e+.

Razdvojnik tisućica je prikazan ako format koda sadrži razdvojnik okružen sa rezerviranim mjestima znamenki (0 ili #)

Upotreba zareza kao tisućice i decimalnog razdjelnika je ovisan o rgionalnim postavkama. kad unesete broj direktno u Basic izvorni kod, uvjek koristite zarez kao decimanli razdvojnik. Stzvarni znak prikazan kao decimalni razdjelnik ovisi o formatu brojeva u vašeim sistemskim postavkama.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Za prikaz znakova osim onih koji su prikazani ovdje, morate mu prethoditi sa obrnutom kosom crtom (\), ili ga okružiti za znakovima citiranja (" ").

\: Obrnuta kosa crta prikazuje sljedeći znak u formatu koda.

Znakovi u formatu koda koji imaju posebno značenje mogu biti prikazani isključivo kao doslovni znakovi ukoliko se ispred njih nalazi obrnuta kosa crta. Obrnuta kosa crta se neće prikazati, osim ako unesete dvostruku obrnutu kosu crtu (\\) u format koda.

Characters that must be preceded by a backslash in the format code in order to be displayed as literal characters are date- and time-formatting characters (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), numeric-formatting characters (#, 0, %, E, e, comma, period), and string-formatting characters (@, &, <, >, !).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Ako koristite predefinirane formate, ime formata mora biti okruženo u oznakama citiranja.

Predefinirani format

General Number: Numbers are displayed as entered.

Currency: Inserts a dollar sign in front of the number and encloses negative numbers in brackets.

Fixed: Displays at least one digit in front of the decimal separator.

Standard: Displays numbers with a thousands separator.

Percent: Multiplies the number by 100 and appends a percent sign to the number.

Scientific: Displays numbers in scientific format (for example, 1.00E+03 for 1000).

Format koda može se podijeliti u tri dijela, odvojena točka-zarezom. Prvi par određuje format za pozitivne vriejdnosti, drugi za negativne vrijednosti, a treći za nulu. Ako odredite samo jedan format koda, taj će se odnositi na sve brojeve.

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Language Settings - Languages. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

Isto odgovara potavkama za datum, vrijeme i valute. Basic format koda biti će interpretiran i prikazan u skladu s vašim lokalnim postavkama.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    REM uvijek koristite točku kao decimalni razdjelnik kada unosite brojeve u Basic kod.

    REM prikazuje npr. 6,328.20 u engleskom okruženju, a  6.328,20 u njemačkom okruženju

End Sub