Comparison Operators

The available comparison operators are described here.

Comparison Operators

Operatori usporedbe uspoređuju dva izraza. Rezultat se vraća kao Boolean izraz koji određuje da li je usporedba točna (-1) ili netočna (0).