CStr Function

Pretvara bila koji brojčani izraz u niz znakova

Syntax:

CStr (Expression)

Povratna vrijednost

Znakovni niz

Parametri:

Expression: Any valid string or numeric expression that you want to convert.

Izražava tipove i vraća konverzije

Boolean :

String that evaluates to either True or False.

Datum:

Znakovni niz koji sadrži datum i vrijeme.

Null :

Greška prilikom izvođenja.

Prazno :

Prazni znakovni niz.

Bilo koji :

Odgovarajući broj kao znakovni niz.


Nule na kraju broja s pomičnom točkom nisu uključene u povratni niz.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub